Simion C. Mândrescu (1866-1947) (III)

Distribuie pe:

Personalitatea prof. univ. dr. Simion C. Mândrescu este doar relativ cunoscută, la fel de cunoscută fiind şi importanţa acestuia pentru istoricul comunei Vătava, în special a satului Râpa de Jos.

La fel şi viaţa şi activitatea sa pusă în slujba naţiunii române şi, mai ales, contribuţia pe care a avut-o la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.

Demersuri în vederea promovării personalităţii marcante, a memoriei prof. univ. dr. Simion C. Mândrescu, s-au făcut, atât în timpul vieţii acestuia cât şi după moartea sa.

Asociaţia ce poartă numele omului de cultură şi mare patriot român a luat fiinţă la iniţiativa unor fii ai satului Râpa de Jos, urmaşi ori consăteni ai marelui om (Ioana Covrig, dr. Ioan Cironeanu, av. Vaier Covrig-Cudrec), cu scopul principal de a promova memoria prof. univ. dr. SIMION C. MÂNDRESCU, născut în satul Râpa de Jos la 18 iulie 1868, judeţul Mureş, decedat la 30 septembrie 1947 în oraşul Buşteni. Dar şi a altor personalităţi a căror viată şi activitate este legată de arealul Râpa /Mureş, precum şi cu scopul de a promova şi susţine valorile culturii, istoriei şi tradiţiilor văii Râpa/Mureş.

Asociaţia ,,Simion C. Mândrescu" este înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecătoria Reghin sub nr.27/29.12.2010, este o asociaţie fără scop lucrativ, de drept privat, însă cu obiect de activitate ce vizează un interes public, şi are, în esenţă, în raport de obiectul său de activitate, un predominant caracter cultural, cu valenţe sociale.

Sediul asociaţiei este în localitatea Râpa de Jos nr. 208, comuna Vătava, judeţul Mureş.

Cei trei membri fondatori au legături de rudenie şi/ori afective cu personalitatea care poartă numele asociaţiei, manifestându-şi însă dorinţa de a deveni membri şi alte persoane care au agreat, încă anterior înfiinţării ei, necesitatea funcţionării unei atare asociaţii, aceasta fiind, astfel, deschisă primirii şi altor membri, cu drepturi depline ori simpatizanţi, interesaţi a se implica în realizarea obiectului său de activitate.

Necesitatea funcţionării Asociaţiei „Simion C Mândrescu" şi importanţa pe care aceasta o poate avea pentru comunitatea locală, şi nu numai, a fost înţeleasă şi agreată şi de Administraţia locală a comunei Vătava, de Primarul comunei, Zaharia Şular, care, dând curs demersului formulat de asociaţie, a iniţiat un Proiect de hotărâre, adoptat ca atare de către Consiliul Local, materializat în Hotărârea nr.13 din 21 martie 2011, prin care s-a manifestat acordul de principiu în privinţa colaborării cu Asociaţia şi sprijinirea ei în realizarea obiectivelor de interes public pe care urmează a le iniţia.

Printre realizările şi proiectele Asociaţiei se numără:

- atribuirea denumirii unei străzi importante din Municipiul Bistriţa cu numele lui Simion C. Mândrescu;

- dobândirea de către prof. univ.dr. Simion C. Mândrescu a titlului de Cetăţean de Onoare al oraşului Năsăud- post-mortem, oraş în care acesta a urmat cursurile gimnaziale (fiind coleg de generaţie cu George Coşbuc, cu care a trecut munţii pentru a se stabili în vechiul regat, mai exact în Bucureşti);

- atribuirea numelui şcolii din satul său natal, a cărei construire a fost finanţată de Simion C. Mândrescu, cu numele învăţătorului satului care a construit-o, prietenul său, învăţătorul Mihai Tomşa, respectiv a denumirii de „Şcoala primară MIHAI TOMŞA din Rîpa de Jos, judeţul Mureş", acţiune iniţiată şi susţinută de Asociaţie, în colaborare cu: Primăria şi Consiliul local al Comunei Vătava, Prefectura judeţului Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş;

- identificarea întregului fond de carte scris de prof. univ. dr. Simion C. Mândrescu, precum şi cel scris şi publicat de către unchiul său, profesorul universitar şi teologul Simion Popescu, aflat în patrimoniul Bibliotecii Academiei şi al Bibliotecii Naţionale, precum şi de soluţii de descărcare a conţinutului lor, prin printare, cu sprijinul declarat al Bibliotecii Naţionale, pe o adresă de internet accesibilă atât specialiştilor, cât şi publicului larg.

Sens în care am creat site-ul Asociaţiei Simion C. Mândrescu „www.simioncmandrescu.ro", ce (va) cuprinde informaţii atât despre organizarea şi activitatea Asociaţiei, dar şi date şi varii informaţii despre viaţa şi activitatea didactică, pedagogică, lingvistică, ştiinţifică, folcloristică, politică şi, nu în ultimul rând, patriotică şi naţională a prof. univ. dr. Simion C. Mândrescu, precum şi referitoare la alte personalităţi locale, site încă în curs de alimentare cu date;

- s-au făcut demersuri în vederea atribuirii denumirii Prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu unor străzi din municipiile Alba Iulia şi Reghin, respectiv din oraşul Buşteni; la sediul asociaţie este în curs de realizare mini-muzeul Simion C. Mândrescu;

- s-au stabilit legături directe cu autorităţile locale din Cittaducale, localitate din centrul Italiei, unde Simion C. Mândrescu a constituit Legiunea Română din Italia;

- s-a promovat memoria lui Simion C. Mândrescu prin publicarea de articole în presă şi prin susţinerea de conferinţe despre personalitatea acestuia la emisiuni TV, ori în cluburi private cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale (Club Rotary Bistriţa, Asociaţia Tăşuleasa Social etc.);

- s-au iniţiat pregătirile în vederea comemorării prof. univ. dr. Simion C. Mândrescu, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la decesul acestuia, dar şi a sărbătoririi a 150 de ani de la naşterea sa, eveniment din urmă care coincide cu sărbătorirea împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, cu intenţia de a-i ridica şi dezveli un bust în localitatea în care s-a născut, precum şi un bust în localitatea unde a decedat;

- s-au stabilit legături deosebite cu Catedra de Limbi Germanice de la Universitatea din Bucureşti, prin distinsul şi amabilul domn prof. univ. dr. George Guţu, concretizate prin organizarea sesiunii de omagiere a prof. univ. dr. Simion C. Mândrescu de către Universitatea din Bucureşti, cu ocazia sărbătoririi celor 150 de ani de la înfiinţare, prin Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine - Departamentul (catedra) de limbi şi literaturi germanice, pe care, a condus-o şi gestionat-o mai mulţi ani, respectiv de către Societatea Germaniştilor Români pe care, de asemenea, a înfiinţat-o şi condus-o, în colaborare cu Asociaţia „Simion C. Mândrescu";

- s-au iniţiat demersuri pentru reeditarea cărţii „Oglinda unui sat de la poalele Călimanilor - RÂPA DE JOS - Date monografice 1332-1975" de Mihai Tomşa, ediţia a II-a (completată cu transcrierea jocurilor din zonă), în vederea trimiterii acesteia la diverse instituţii, precum şi în vederea distribuirii ei fără perceperea vreunui preţ, ori la preţ redus, cetăţenilor interesaţi din comuna Vătava, respectiv celor plecaţi din comună;

- s-a organizat şi desfăşurat distribuirea de pachete cu cadouri copiilor instituţionalizaţi şcolar în unităţile de învăţământ de pe raza Comunei Vătava, în cadrul acţiunii „Camionul de Crăciun", în parteneriat cu organizatorii acesteia: Asociaţia Tăşuleasa Social (România, Piatra Fântânele, jud. Bistriţa-Năsăud) şi Die Johanniter (Germania), acţiune organizată anterior înfiinţării Asociaţiei de către unul dintre membri fondatori, pe parcursul mai multor ani, cu ocazia Crăciunului, preluată de către Asociaţie;

- s-a lut în discuţie împreună cu Primăria comunei Vătava necesitatea şi posibilităţile existente în vederea organizării doritului şi necesarului MUZEU AL SATULUI la nivelul comunei, precum şi de influenţare a sătenilor comunei în vederea donării către acesta a obiectelor cu valoare etnografică, ori măcar a conservării lor.

Aducem şi pe această cale respectuoase şi călduroase mulţumiri, atât domnului Primar Zaharie Şular, cât şi membrilor Consiliului local al comunei Vătava, care au înţeles importanţa demersurilor Asociaţiei pentru interesul comunităţii locale.

Dar şi celorlalte persoane şi autorităţi care, într-un fel sau altul, au sprijinit ori apreciat activitatea Asociaţiei SIMION C. MÂNDRESCU, în anul care a trecut, ori în anii anteriori, drept pentru care, la început de an 2015, le urăm tuturor

LA MULŢI ANI!

(Ne-ar bucura şi ar fi binevenit orice sprijin, din partea oricărei persoane, asociaţie, societate comercială ori instituţie publică, care are disponibilitatea de a ne susţine în realizarea demersurilor aso-ciaţiei pentru realizarea acţiunilor şi obiectivelor sale. Date contact: tel. 0745 299.338; fax: 0363 401.564; mail: asociaţia.simioncmandrescu@yahoo.ro; valer-covrig@yahoo.com.

Preşedintele Asociaţiei „SIMION C. MÂNDRESCU", avocat Valer Covrig-Cudrec

Lasă un comentariu