Profesorul Grigore Ploeșteanu - ilustru istoric și cărturar

Distribuie pe:

Aducerea în centrul atenției a unui mare om de cultură este un lucru frumos. Mai ales când este vorba de o personalitate de excepție a istoriografiei românești contemporane, cum este profesorul Grigore Ploeșteanu. Aducem în actualitate figura distinsului profesor Ploeșteanu cu convingerea deplină că opera sa istorică de excepție trebuie să fie cunoscută cât mai mult, nu numai de cei de azi, ci mai ales de generațiile care vor veni după noi.

În ziua de 13 ianuarie 2015 profesorul Grigore Ploeșteanu ar fi împlinit frumoasa vârstă de 72 de ani. Iată un motiv de a ne aminti de chipul său luminos și de a evoca vasta personalitate și operă a celui care a fost marele cărturar și istoric, Grigore Ploeșteanu.

Distinsul profesor universitar doctor și reputat cercetător Grigore Ploeșteanu s-a născut pe frumoasele plaiuri ale Banatului, la Timișoara, în ziua de 13 ianuarie 1943. Studiile universitare le-a urmat la Facultatea de Istorie Filozofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj- Napoca, în perioada 1960-1965. A făcut specializări la Universitatea din Munchen. În anul 1979 și-a susținut doctoratul la Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj-Napoca cu o teză monumentală despre viața și opera lui Paul Vasici. A fost un bun cunoscător al mai multor limbi străine: engleză, franceză, germană și maghiară.

La începuturile carierei sale a fost profesor la Școala generală din Alioș, județul Arad, între anii 1965-1967, după care, prin concurs, a ajuns, din 1967, cercetător stagiar la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai" din Târgu-Mureș, apoi a fost cercetător științific, secretar al Consiliului Științific între anii 1971-1974. În anul 1977 a fost cercetător științific principal gradul III, apoi a fost cercetător științific principal gradul II și director adjunct al Institutului din anul 1990, iar apoi a fost cercetător științific principal gradul I din 1992 și director al Institutului de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române „Gheorghe Șincai" din Târgu-Mureș între anii 1995-2006. A fost, de asemenea, profesor universitar la Facultatea de Științe și Litere, din cadrul Universității „Petru Maior" din Târgu-Mureș în perioada 1998-2006, unde a susținut mai multe cursuri universitare.

Opera și întreaga gândire istorică a profesorului Grigore Ploeșteanu sunt o împlinire de excepție a istoriografiei românești la sfârșit de secol XX și mileniu II, și început de secol XXI și mileniu III, cu valențe multiple și foarte semnificative pe plan istoric și cultural în general. Suflul nou adus istoriografiei românești, precum și reflexiunea de substanță și de mare elevație intelectuală dau operelor profesorului Grigore Ploeșteanu caracterul de lucrări de referință încă pentru multe generații de istorici de azi înainte.

Înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră și pătrunzătoare, cu orizonturi largi, cu o sete neostoită de cunoaștere, stăpân pe o cultură istorică și generală temeinică, cu o putere de muncă puțin obișnuită, profesorul Grigore Ploeșteanu a pus, la rândul său, toți talanții cu care a fost dăruit de Dumnezeu în pregătirea temeinică a viitorilor istorici.

Privind asupra vieții bogate în fapte și realizări a profesorului, cercetătorului și istoricului Grigore Ploeșteanu, putem constata cu ușurință că aceasta a fost o viață de dăruire continuă pentru studenții săi și pentru Institutul în fruntea căruia a stat cu cinste, omenie și demnitate, mulți ani. Cu toate că a trecut la cele veșnice, profesorul Ploeșteanu trăiește și azi în sufletele noastre ca o icoană curată și înseninătoare care vrea să ne aducă frumos aminte că nu avem dreptul să-l uităm. Profesorul Grigore Ploeșteanu va avea un loc de cinste în panteonul marilor istorici ai neamului nostru românesc. În istoria învățământului din Transilvania și nu numai, domnia sa rămâne o figură reprezentativă, rămâne tipul profesorului apostol.

Lasă un comentariu