DIN ACEASTĂ LUNĂ, SE REINTRODUCE PLATA INDEMNIZAȚIEI PENTRU REVOLUȚIONARI!

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial al României nr. 44, din 19 ianuarie 2015, a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

Cea mai importantă prevedere a ordonanței constă în faptul că, începând cu luna ianuarie 2015, va fi reintrodusă în plată indemnizația cuvenită persoanelor care au calitatea de „Luptător rănit fără grad de invaliditate" și de „Luptător reținut". Aceste persoane vor beneficia de o indemnizație reparatorie lunară reprezentând 1,10% din salariul mediu brut, respectiv de 2.020 lei.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2015, după emiterea noilor tipuri de certificate și transmiterea adeverințelor tipizate, se calculează indemnizațiile prevăzute de lege și pentru persoanele care au titlul de „Luptător cu Rol Determinant", cuantumul lunar al acestora fiind, pentru acest an, tot de 2.020 lei.

În anul 2015, copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadrați în nicio formă de învățământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor, beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie în cuantum de 2.020 lei.

Conform noii ordonanțe, începând cu anul 2016, toate categoriile de persoane vizate de Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 vor beneficia de o indemnizație reparatorie lunară în coeficient de 1,10% aplicat câștigului salarial mediu brut aferent anului pentru care se face plata.

Indemnizațiile se vor acorda în baza certificatului și a unei adeverințe tipizate eliberată și transmisă de Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989 direct instituțiilor care fac plata acestor drepturi.

Pentru personale care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, pentru soțul și urmașii acestora, în cazul în care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, plata indemnizației se menține la nivelul lunii decembrie 2014, respectiv 2.020 lei, până la obținerea certificatelor și transmiterea adeverințelor tipizate către casele teritoriale de pensii.

Lasă un comentariu