CALITĂȚILE ȘI VICIILE FIINȚEI UMANE DIN PERSPECTIVA VIEȚII COTIDIENE (I)

Distribuie pe:

Aceste reflecții, legate de calitățile și viciile umane, le-am selectat din peste 300 de cărți celebre din marea literatură clasică universală. Prima sursă privind calitățile și viciile umane am găsit-o în marea înțelepciune greacă: filosofia greacă până la Platon în Școala Peripatetică greacă a lui Aristotel, în celebrele dialoguri ale marelui înțelept al lumii - Socrate, în celebra Școală Ezoterică a lui Pitagora și în marile opere clasice universale chineze, daneze, egiptene, engleze, franceze, germane, latinești, italiene, persane, neogrecești, spaniole și, bineînțeles, din operele clasice românești.

Adevărul

Frumos lucru este adevărul, însă nu e acceptat ușor. Această cugetare îi aparține marelui filosof grec Diogenes Lertius, care trăia într-un butoi și nu într-o casă luxoasă, iar când marele împărat Alexandru Macedon a venit la butoiul lui Diogene pentru a-l cunoaște și a-i împlini trei dorințe, singura dorință a lui a fost: Dă-te din lumină!, să nu îi fure lumina emanată de soare.

Adevărul biruie, nu minciuna. Adevărul deschide drumul care duce la Tatăl Nostru din Ceruri - Marele Creator. Dacă voi spune adevărul, nu-ți voi face bucurie, iar dacă îți voi face bucurie, nu voi spune adevărul.

Aroganța

La unii aroganța ține loc de măreție, neomenia de fermitate și viclenia de spirit. Orice casă mare e plină de slujitori aroganți.

Armonia

Cele asemănătoare și înrudite nu au nevoie de armonie, însă cele neasemănătoare, neînrudite și distribuite în mod inegal trebuie să fie legate printr-o armonie prin care să poată fi menținute împreună în univers.

Arta

Arta își găsește existența pretutindeni.

Averea

La ce îți folosește averea adunată cu chinul și munca altora!? O plăcere de acest gen este o nebunie neîndoielnică, o sminteală vădită să trăiești în mizerie pentru a muri bogat. Ca și norii ce se ivesc la vreme nepotrivită, averea vine și se duce pe neașteptate, de aceea înțeleptul nu are nicio dorință de avere în această viață trecătoare. Consideră banii ca o pacoste. Într-adevăr, nici cea mai mică bucurie nu provine de la bani. Cel care posedă bogății se teme și de propriul lui fiu...

Bătrânețea

Adu-ți aminte, când ești tânăr, că poate vei fi și tu odată bătrân - lucru pe care ți-l dorești încă din tinerețe. Dar, vai Doamne!

Câte metehne are bătrânețea! Bătrânului nu i se poate prelungi timpul, căci o viață lungă are și multe nenorociri. 

Lasă un comentariu