Criterii de admitere în ciclurile de studii universitare - licență, master și doctorat

Distribuie pe:

Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației și Cercetării Științifice, a aprobat, prin ordin, criteriile generale privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat, pentru anul universitar 2015 - 2016.

Astfel, la admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa doar absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă, media generală minimă de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat neputând fi mai mică decât 5.

Conform ordinului de ministru, admiterea la studii universitare de licență se susține în limba română, iar pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea se susține în limba română sau în limba străină de predare a programului de studii universitare de licență.

„Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă, însă poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat doar pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat.

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu, conform metodologiei proprii.

Instituțiile de învățământ superior pot percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare și prevăzute în regulamentul propriu. Excepție fac situațiile legate de restituirea dosarelor candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere. În aceste cazuri, după afișarea rezultatelor finale, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea cererii și necondiționat, insti-tuțiile de învățământ superior au obligația să elibereze aceste documente fără perceperea unor taxe.

Conducerile instituțiilor de învățământ superior au întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere", se precizează în actul normativ.

Lasă un comentariu