Monumentele istorice din Târgu-Mureș, inscripționate multilingv

Distribuie pe:

La inițiativa viceprimarului Peti Andrei, consilierii municipali au adoptat un proiect de hotărâre privind inscripționarea monumentelor istorice de pe raza municipiului Târgu-Mureș.

„În întreg arealul administrativ al municipiului Târgu-Mureș sunt prezente 159 de monumente istorice, desemnate ca atare în Lista monumentelor istorice 2010. Acest important patrimoniu arhitectural istoric reprezintă un valoros capital pentru municipiul Târgu-Mureș și pentru locuitorii săi și care, pus în evidență, ar spori potențialul turistic al orașului. Un pas în acest sens este semnalizarea acestuia. În această ordine de idei, consider oportună și prioritară aplicarea însemnelor distinctive și a siglelor de monumente istorice, prin care să se reglementeze și să se sprijine la nivel local inscripționarea monumentelor istorice din municipiul Târgu-Mureș", se arată în expunerea de motive.

Proiectul de hotărâre are la bază Legea nr. 422 din 2001 privind protejarea monumentelor istorice: „În conformitate cu art. 47 lit. (d), primarul are obligația de a asigura, prin aparatul propriu de specialitate și în colaborare cu direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, aplicarea însemnelor distinctive și a siglelor de monumente istorice și controlează întreținerea lor de către proprietar. Prin Ordinul nr. 2815/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice se instituie însemnul distinctiv, sigla și modalitatea de inscripționare în limba română, în una sau mai multe limbi minoritare, după caz, precum și în două limbi de circulație internațională".

Prin hotărârea adoptată de consilierii târgumureșeni se aprobă începerea procedurilor de semnalizare a monumentelor istorice din municipiul Târgu-Mureș, până la data de 31 decembrie 2015, demararea procedurilor de identificare a unor organisme sau instituții de specialitate pentru avizarea textelor de inscripționare a monumentelor istorice și promovarea solicitării obținerii avizului Comisiei zonale a monumentelor istorice, precum și faptul că „La avizarea inscripționării se solicită marcarea și inscripționarea monumentelor și în limba maghiară, raportat la componența etnică a municipiului Târgu-Mureș".

Lasă un comentariu