Emoţie copleşitoare la Sărmaşu...

Distribuie pe:

Cât de înălţătoare au fost cuvintele şi cât de curat cugetul la reuniunea culturală de la Biblioteca „Liviu Rusu" din Sărmaşu-Mureş, pornind de la reflecţia lui Nichita Stănescu, din marea-i lecţie de iubire: omul este o emoţie copleşitoare! De fapt, Sărmaşul are, din ce în ce mai mult, un ritm cultural care îi dă prestanţă şi nobleţe. A fost şi aprecierea primarului oraşului, ing. Ioan Mocean, prezent la reuniunea de la Biblioteca Orăşenească, salutându-i cu cordialitate pe scriitorii invitaţi Nicolae Băciuţ şi Valentin Marica.

Pe când, în alte locuri, Ziua lui Nichita Stănescu era trecută în tăcere, în blândul oraş mureşean aceasta apărea pe afişul cultural Artă şi Poezie, în organizarea Primăriei Sărmaşu, a Direcţiei pentru Cultură Mureş, Bibliotecii „Liviu Rusu" şi Liceului Teoretic „Samuil Micu". Inspiraţi, organizatorii l-au inclus pe cel care ne-a dat o nouă ordine a cuvintelor, într-un sincretism cultural. Astfel, în ambianţa expoziţiei Icoana din cruce, cu lucrări ale artistelor plastice Balazs Klara şi Veress Zsuzsa, a fost evocat actorul Ovidiu Iuliu Moldovan, la 7 ani de la moarte, de profesoara Natalia Racoviţan şi Cornel Năsălean, fratele actorului, rememorând copilăria petrecută la Vişinelu, în apropierea Sărmaşului. Regretatul actor a fost, de asemenea, evocat de scriitorul

Nicolae Băciuţ, cel care propune, alături de domnul primar Mocean, o Casă a Actorului la Vişinelu, şi de poetul Valentin Marica, amintindu-şi de premiera de la Naţionalul din Bucureşti cu „Jocul ielelor" în care Ovidiu Iuliu Moldovan era magistral sau de prezenţa actorului la Tg.-Mureş, în căutarea adevărului morţii tatălui său. Scriitorul Nicolae Băciuţ a recitat, întru veşnica amintire a actorului, „Odă în metru antic" de Eminescu, poemul pe care Ovidiu Iuliu Moldovan îl interpreta cu sfinţenie. La fel, scriitorul Nicolae Băciuţ a rememorat întâlnirile sale cu Nichita Stănescu, interviurile realizate şi drumul făcut pe jos la Struga când poetului i-a fost înmânată „Cununa de Aur a Poeziei". Poetul Valentin Marica a redat din bogăţia ideatică a „Subiectivismelor de epocă", „Cartea de recitire" şi „Amintiri din prezent", în care Nichita Stănescu numeşte marea tradiţie culturală şi plasma limbii naţionale, pornind de la matricea spirituală, „Mioriţa", o Iliadă genetică a poporului român, pagină a numelui nesfârşirii şi răstignirii Sinelui.

Un moment de uluitoare sinceritate şi frumuseţe a vârstei tinere - pe care Nichita Stănescu o vedea legând nadirul şi zenitul - l-a constituit şedinţa Cenaclului Literar „Valentin Marica" al Liceului „Samuil Micu", la care membrii Cenaclului au prezentat pagini din lirica lui Nichita Sănescu, alăturându-li-se demersului, cu vibraţie sufletească, cea care îndrumă Cenaclul, prof. Rozalia Brândaş. Elevilor le-a răspuns poetul al cărui nume îl poartă Cenaclul de la Sărmaşu, citind din volumul de versuri „Frigul visului" poemele „Sentinţă" şi „Între noapte şi zi", dându-le cenacliştilor, ca o surpriză a momentului, calendare 2015- Cenaclul literar „Valentin Marica". Au completat recitalul de poezie elevi ai Şcolii Gimnaziale „Ovidiu Iuliu Moldovan" din Vişinelu.

Expoziţia cu aură divină, anunţând Sărbătoarea Învierii, Icoana din cruce, a fost prezentată de scriitorul Nicolae Băciuţ, domnia sa încântând publicul cu poeme din creaţia lui Eminescu, Nichita Stănescu sau Grigore Vieru cuprinse în recitalul Pe unde umbli, Poezie?

O emoţie copleşitoare la Sărmaşu, aşadar, la o reuniune culturală care a impresionat prin firesc, căldură, prietenie, dar mai întâi prin idee şi consecvenţă în a aduce, ca mesaj, conştiinţa marilor valori culturale în ziua noastră.

A coordonat, cu amiabilitate, reuniunea Artă şi Poezie doamna Dinuca Burian, directoarea Bibliotecii „Liviu Rusu", moment ce poate fi înscris în Cartea de Onoare a Sărmaşului.

Lasă un comentariu