DASCĂLI MUREŞENI - POP N. TEOFILIA

Distribuie pe:

S-a născut în ziua de 26 mai 1950, în satul Şimon,comuna Bran, judeţul Braşov, într-o familie numeroasă, fiind al 7-lea copil. Părinţii Neculae şi Emilia Nenciu, au fost ţărani gospodari. Şcoala Generală, clasele I-VIII, le-a urmat în perioada 1957-1965, în satul natal. A urmat cursurile la Liceul de Cultură Generală din oraşul Predeal, judeţul Braşov, pe care l-a absolvit în anul 1969. A continuat studiile la Institutul Pedagogic din oraşul Braşov, Facultatea de Matematică, susţinând examenul de diplomă în anul 1972, după care se înscrie la cursurile fără frecvenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică, specialitatea Matematică, din cadrul Universităţii din Braşov. Prin repartiţie ministerială în anul 1972 este numită profesor la Şcoala Generală din satul Şoimuş, comuna Coroisânmartin, din judeţul Mureş. În această şcoală a îndeplinit funcţia de director în perioada 1976-1982, dovedind spirit organizatoric, având relaţii bune de colaborare cu părinţii şi administraţia locală. În anul 1982 a fost transferată la Şcoala Generală din localitatea Suplac, iar din anul 1983 revine la Şcoala Generală din Coroisâmartin, unde este în perioada 1984-1989 director. Din anul 1990 până în anul 2010, îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Generală din Şaeş, comuna Apold, judeţul Mureş. La această şcoală, în perioada 1990-1997, a deţinut funcţia de director, iar între anii 2005-2010 a fost director adjunct. A obţinut definitivatul în învăţământ în anul 1976 şi gradul didactic II în anul 1982. Gradul didactic I, l-a susţinut în anul 1987, având temă a lucrării ,,Ecuaţii cu coeficienţi reali", sub îndrumarea prof. univ. dr. Reymeni Ladislau de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai" din municipiul Cluj-Napoca. Activitatea didactică îndelungată a fost cu multe satisfacţii, reuşind dezvoltarea gustului elevilor pentru probleme practice în care s-au folosit calculele matematice. Se mândreşte cu realizările foştilor elevi, care au reuşit în viaţă şi societate să ocupe funcţii de conducere în diferite instituţii şi unităţi economice.

Ca directoare de şcoală, pe lângă activitatea didactică, a desfăşurat o bună activitate administrativ-gospodărească. A înfiinţat laboratoare de fizică-chimie, biologie, limba şi literatura română. A asigurat un climat favorabil desfăşurării procesului de învăţare cu dotările necesare. A organizat şcoala pentru adulţi. A participat la activitatea culturală cu elevii şi cu adulţii în cadrul căminelor culturale. Pentru activitatea profesională şi socială a primit diferite diplome şi distincţii. A fost sprijinită în activitate de soţul Constantin Pop, fost primar în comuna Coroisănmartin, fiindu-i alături şi cei doi copii Elena-Daniela şi Constantin-Eugen. În anul 2010 se pensionează după 38 de ani de activitate la catedră.

În încheiere, profesoara Teofilia N. Pop ne scrie ,,Sunt şi voi fi mereu un DASCĂL şi pentru aceasta îi mulţumesc lui Dumnezeu în fiecare zi, că mi-a dat sănătate şi putere de muncă. Poate nici-o meserie nu aş fi făcut-o mai bine ca cea de dascăl. În tot ce am întreprins am pus dragoste şi adevăr, şi ceea ce am făcut în şcolile în care am fost director vor dura o veşnicie. Veşnică este şi meseria de dascăl. Şcoala a fost viaţa mea. Iubirea de oameni m-a călăuzit în viaţă. Consider că nimic nu poate fi mai preţios decât respectul şi consideraţia semenilor noştri".

Lasă un comentariu