Dascăli mureşeni - CZINKA GHEORGHE OVIDIU

Distribuie pe:

M-am născut la data de 16 iunie 1989, în Târgu-Mureş, fiind ultimul copil din cei patru ai părinţilor Nicuşor şi Sorina. Am fost botezat în religia creştin-ortodoxă în localitatea Sângeorgiu de Mureş, de fratele tatălui meu, eroul naţional Andrei Liviu Şaşa, la data 10 septembrie 1989. Fiind mezinul familiei, am beneficiat de mai multă atenţie din partea părinţilor. La vârsta de 2 ani am fost înscris la grădiniţa din localitate, iar începând cu ziua de 15 septembrie 1996 am fost înscris în clasa întâi la clasa doamnei învăţătoare Elena Cornelia Cătană, la Şcoala Generală ,,Constantin Romanu Vivu" din Sângeorgiu de Mureş. În iunie a anului 2000, am fost înscris în clasa a V-a la clasa doamnei profesoare şi dirigintă Emilia Opriş. Am ales să studiez cursurile facultăţii de istorie datorită doamnei profesoare Emilia Opriş, care, începând cu primele ore de istorie din clasa a V-a mi-a trezit interesul pentru această frumoasă şi interesantă ştiinţă. Am finalizat cursurile gimnaziale în luna iunie 2004 după care am urmat cursurile liceale la Grupul Şcolar ,,Ion Vlasiu'' din Târgu-Mureş. În luna iulie 2008 m-am înscris la concursul de admitere la Universitatea ,,Petru Maior'' din Târgu-Mureş, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, specializarea Istorie. În iulie 2008 m-am înscris şi la concursul de admitere al Universităţii ,,Lucian Blaga'' din Sibiu, Facultatea de Jurnalistică. În ziua de 28 iunie 2011, am absolvit cursurile Facultăţii de Jurnalistică, iar a doua zi, la 29 iunie 2011, am absolvit şi cursurile Facultăţii de Ştiinţe şi Litere. În luna octombrie 2008, m-am înscris şi la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii ,,Petru Maior" din Târgu-Mureş, şi astfel, în urma examenului de diplomă din luna iunie 2011, am obţinut certificatul care îmi conferă dreptul de a preda în învăţământul preuniversitar. În luna iulie 2011 m-am înscris la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar, iar în urma acestuia am fost repartizat pe un post de profesor de ştiinţe socio-umane la Liceul Tehnologic ,,Aurel Persu" Târgu-Mureş, la catedra de Filosofie, Logică, Argumentare şi Comunicare, unde am început să predau în învăţământul liceal, profesional, postliceal şi şcoli de maiştri. În urma concursului de admitere din septembrie 2011 am fost admis la studiile post-universitare de masterat la Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, la specializarea Publicitate şi Brand, masterat pe care l-am absolvit în iulie 2013. În septembrie 2011, am fost admis la studiile post-universitare de masterat la două specializări din cadrul Universităţii ,,Petru Maior". Prima linie de masterat a fost la Facultatea de Ştiinţe şi Litere, specializarea Istorie-Elitele, Cultura şi Construcţie Europeană, masterat pe care l-am absolvit în iulie 2013, şi a doua linie de masterat a fost la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, specializare în domeniul Psiho-pedagogiei şi Psihologia Tinerilor, Adolescenţilor şi Adulţilor pe care l-am absolvi în iunie 2013 şi care îmi oferă posibilitatea de a preda în învăţământul postliceal şi universitar. Din anii studenţiei, am începot să public articole de istorie despre ,,Casa Regală a României" în diferite reviste. Odată cu începerea carierei didactice, la invitaţia colegului meu de catedră, prof. Constantin Bogoşel, am început să scriu anumite articole cu conţinut istoric, care au fost publicate în anumite cărţi şi reviste, începând cu anul 2013. Tot în timpul studenţiei am mai participat la diverse simpozioane şi sesiuni de comunicării ştiinţifice cu caracter istoric.

Între anii 2012-2013, am participat şi am obţinut câte un certificat de competenţe profesionale la o serie cu cursuri de formare profesională, după cum urmează: ,,Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii", ,,Cadrul didactic, un profesionist în sistemul de învăţământ", şi ,,Formare de formatori".

În prezent, sunt profesor de istorie şi limba engleză la Liceul Tehnologic ,,Aurel Persu" din Târgu-Mureş.

 

Lasă un comentariu