Frecventarea orelor de religie, doar pe bază de cerere!

Distribuie pe:

Joi, 18 iunie 2015, preşedintele României a promulgat modificarea art. 18 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, care prevede că înscrierea la orele de religie se va face doar pe bază de cerere.

Conform actului normativ, înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cererea scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, la fel ca şi în cazul schimbării opţiunii.

În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situaţia şcolară se încheie fără această disciplină, în mod similar procedându-se şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţii pentru frecventarea orelor la această disciplină. 

Lasă un comentariu