Până la 1 iulie 2015, TINERII AFACERIŞTI POT OBŢINE DE LA STAT PÂNĂ LA 120.000 DE LEI!

Distribuie pe:

Procedura de implementare a schemei de minimis din cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare (Programul START), aprobată prin Ordinul ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri nr. 741/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 415 şi 416 bis, din data de 11 iunie a.c., prevede că tinerii antreprenori pot obţine de la stat 120.000 de lei pentru propria afacere, alocaţie nerambursabilă de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, cu condiţia ca aceştia să aibă o contribuţie proprie de 10%.

„Începând cu data de 22 iunie 2015, ora 10, va fi activă aplicaţia de înscriere a planurilor de afaceri în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START 2015. Aplicaţia va fi activă până în data de întâi iulie 2015, ora 20", se precizează în actul normativ.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltare a aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor, în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Pentru acest an, bugetul alocat se ridică la 20 de milioane de lei, dintre care 18 milioane sunt pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile.

Criterii de eligibilitate

Pentru a obţine bani de la stat prin Programul START, microîntreprinderile şi IMM-urile trebuie să fie organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi în baza OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri; să aibă până la 249 de angajaţi şi să realizeze o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane euro sau să deţină active totale de până la 43 de milioane euro (echivalent în lei); să fie considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice; să aibă capital social integral privat; să nu fi beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi să nu aibă asociaţi, acţionari sau administratori care deţin (sau au deţinut) calitatea de asociaţi (actionari, administratori) în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului, în anii anteriori; să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului; să aibă sediul social şi să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul României; codul CAEN pentru care solicită finanţare să fie eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul decontului; să aibă cel mult doi ani de la înregistrare în Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri; să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; să nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică şi 100.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra-cost; să nu fie în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii; să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta să fie deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţile aferente.

Înscrierea se face online

Cei care vor să se înscrie în Programul START o pot face online, pe www.aippimm.ro. În acest sens, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze pe site cu utilizator şi parolă. „După crearea contului de înscriere, aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia. Aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului", prevede procedura de implementare.

Pentru ca o societate să fie acceptată de principiu, aceasta va trebui să obţină un punctaj minim de 50 din 100 de puncte!

 

Lasă un comentariu