Congres de Rinologie, la Sighişoara

Distribuie pe:

Cetatea Medievală din Sighişoara a primit oaspeţi de seamă, odată cu organizarea celui de-al III-lea Congres de Rinologie (ORL), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 147 din 31 iulie 2014, printr-un parteneriat încheiat între Municipiul Sighişoara şi Asociaţia „Societatea Română de Rinologie".

Pentru buna desfăşurarea a acestuia, în perioada 1 - 3 iulie 2015, municipalitatea a asigurat sprijin logistic, constând în punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a Sălii Festive a Primăriei şi transmiterea în folosinţă, tot cu titlu gratuit, a terenului aparţinând domeniului public din Cetatea Medievală (Piaţa Muzeului şi Piaţa Cetăţii) pentru organizarea şi desfăşurarea acestui congres.

Participanţii la Congres, atât din ţară, cât şi din străinătate sunt de o înaltă ţinută academică. Alături de programul ştiinţific dezbătut, acestora le va fi prezentat şi un program social, în cadrul căruia va fi descrisă atât istoric, cât şi turistic importanţa oraşului Sighişoara la nivel naţional şi internaţional.

Potrivit doamnei dr. Adriana Neagoş, în calitatea sa de preşedintă aleasă la cel de-al II le-a Congres de Rinologie din anul 2013, desfăşurat la Piatra Neamţ, acest al III le-a Congres este „o întrunire selectă de specialitate, într-un domeniu important al medicinei, care reprezintă nu numai o oportunitate de a afla noutăţi de diagnosticare şi terapeutice din sfera rinologică, dar şi şansa de a face cunoscută pe plan internaţional valoarea otorinolaringologiei româneşti, o întâlnire în care schimburile ştiin-ţifice productive, dezbaterile constructive la cel mai înalt nivel vor incita participanţii la dialog activ".

Printre invitaţi, se află prof. dr. Valerie Lund, prof. dr. Desideriu Pasali şi prof. dr. Codruţ Sarafoleanu, tema principală fiind „Nasul şi patologa asociată", care se adresează unei patologii diverse şi foarte frecvente, cu implicaţii interdisciplinare importante.

Numărul mare de participanţi, atât din ţară, cât şi din alte 18 ţări ale lumii, pur simplu i-a surprins pe organizatori. Oaspeţii au fost primiţi de toboşarul Cetăţii, cu acel plin de curtoazie salut de bun venit „zis" în cele 18 limbi ale membrilor ţărilor participante.

Printre invitaţi, s-a aflat şi principesa Maria a României, cea care a făcut o scurtă prezentare istorică, aducând elogii acestei discipline medicale şi a oraşului. În aula mare a Sălii baroce din Primărie, printre gazde, pe lângă primarul interimar Ionel Gavrilă, ca fiu al oraşului, s-a aflat dr. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş, cel care şi-a arătat satisfacţia unui lucru bine făcut, la vederea atâtor specialişti, care, întorşi acasă, vor duce cu ei un crâmpei de frumos al unui oraş ce poartă ca semn distinctiv pe marea coroană a României numele de „Perla Transilvaniei", fiind singura cetate medievală locuită din Sud-Estul Europei. Primarul interimar Ionel Gavrilă a vorbit la adresa oraşului, ca fiind unul dintre cele mai cunoscute şi vizitate turistic din ţară, odată cu înscrierea lui pe lista monumentelor istorice UNESCO, fapt unic în România, decernarea de către Consiliul Europei a celor trei distincţii: Diploma de Onoare , Drapelul de Onoare şi Placheta de Onoare, ca semne de apreciere a activităţii depuse în slujba propagării ideii unităţii europene.

De asemenea, a fost de bun augur salutul dr. Claudiu Puiac, manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu-Mureş, urmat la microfon de o pleiadă de medici specialişti străini, care au elogiat realizările mai mult decât meritorii ale medicinei româneşti, în acest vast domeniu de activitate medicală.

Atmosfera ambientală spre finalul primei seri, dineul oferit participanţilor la congres, pe esplanada din Piaţa Muzeului, în care organizatorii s-au întrecut pe ei înşişi, au avut menirea destinderii dialogului, apropierii, în care limba română s-a împletit atât de armonios cu limbile italiană, rusă, engleză, franceză, maghiară sau germană, ceea ce a contribuit benefic la reluarea, a doua zi, a lucrărilor Congresului.

 

Lasă un comentariu