Elevii vor avea reprezentant cu drept de vot în consiliul de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4621/2015 pentru modificarea şi completarea metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 601, din 10 august a.c., prevede că reprezentanţii elevilor vor face parte, cu drept de vot, din consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, locurile acestora fiind repartizate din cota rezervată părinţilor.

Conform noilor prevederi, reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către toţi elevii unităţii de învăţământ şi trebuie să aibă 18 ani împliniţi. În situaţiile în care, la nivelul unităţii de învăţământ, nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor şi participă cu statut de observator la şedinţele consiliului de administraţie, fiind convocat obligatoriu de preşedintele consiliului de administraţie la şedinţele în care se dezbat problematici privind elevii.

Lasă un comentariu