Oribile acte de teroare în Transilvania, în plin secol XX

Distribuie pe:

În după-amiaza zilei de joi, 27 august 2015, de la ora 17, la Casa Memorială „Avram Iancu", de pe strada Avram Iancu nr. 23, din Târgu Mureş, a avut loc reuniunea comemorativă „Diktatul de la Viena (30 august 1940)", manifestare menită să amintească de dramele şi ororile trăite de românii transilvăneni, în urma acestui atât de odios Diktat de la Viena. Evenimentul a fost organizat de Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu", Filiala Mureş, Despărţământul Central Judeţean Mureş al Astrei, Societatea Culturală „Marisdava". Prin odiosul Diktat de la Viena, din 30 august 1940, o mare parte a Transilvaniei, cu 43.492 kilometri pătraţi şi 2.667.000 locuitori, marea majoritate români, a fost atribuită Ungariei horthyste. În timpul celor patru ani de ocupaţie, populaţia românească de aici a fost supusă unor persecuţii neîntrerupte: peste 15.000 de români au fost ucişi, maltrataţi sau schingiuiţi, peste 280.000 au fost expulzaţi, alţii internaţi în lagăre de concentrare sau trimişi la muncă forţată în Germania. La aceste crime se adaugă desfiinţarea şcolilor româneşti şi a tipografiilor, precum şi a altor aşezăminte culturale româneşti, suprimarea ziarelor şi a revistelor româneşti, interzicerea folosirii limbii române, obligativitatea maghiarizării numelor, deposedarea ţăranilor români de pământ şi a altor categorii de cetăţeni de bunurile lor materiale, concedierea în masă a muncitorilor români din fabrici etc. Cu o sălbatică furie s-a dezlănţuit teroarea aparatului de stat şi poliţienesc horthyst de ocupaţie şi împotriva Bisericii Româneşti şi a slujitorilor ei. Şi nu întâmplător, întrucât Biserica a constituit în Transilvania de-a lungul veacurilor, ca şi şcoala — în bună măsură creată şi susţinută de ea — o puternică forţă de menţinere a unităţii şi individualităţii spirituale a românilor autohtoni, cu rosturi dintre cele mai însemnate în lupta pentru înfăptuirea unităţii naţionale a poporului român.

Evenimentul comemorativ de joi, 27 august 2015, de la Târgu- Mureş, a debutat cu intonarea Imnului Naţional al României şi cu Cântecul Iancului. În deschidere, moderatorul acestei manifestări, domnul Ioan Berţa, preşedintele Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu", Filiala Mureş, a adus mulţumiri celor prezenţi, a vorbit despre rostul şi importanţa asociaţiilor culturale, despre nevoia de unitate între toţi românii, s-a referit şi la acţiunile asociaţiei pe care o conduce cu atâta energie şi elan patriotic, a amintit în mod deosebit de „Drumurile Iancului". Referindu-se la momentul comemorativ, domnia sa a spus că ziua de 30 august 1940 a fost o zi nefastă pentru neamul românesc.

În discursul său, domnul prof. Alexandru Ciubîcă, de la Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu-Mureş, a făcut o incursiune istorică, a vorbit despre voievodatul Transilvaniei, prezentând evoluţia istorică în timp. S-a referit, de asemenea, la rezistenţa românească în vremuri grele. A prezentat şi cauzele care au dus la acest nenorocit Diktat, după care au avut loc atâtea atrocităţi pentru românii din Transilvania. Domnia sa a citit apoi câteva aspecte din textul Diktatului.

A urmat discursul fulminant al distinsului cărturar şi patriot român Lazăr Lădariu, preşedintele Despărţământului Central Judeţean Mureş al Astrei, care, în cuvântul domniei sale, a oferit o adevărată lecţie de istorie precum şi un mesaj încărcat de o vibrantă trăire românească. Domnia sa a semnalat, în primul rând, lipsa de interes din partea presei pentru acest moment trist din viaţa Transilvaniei. Domnul Lădariu s-a referit şi la prigonirea românilor de-a lungul timpului, precum şi la evoluţia istorică de după 1918. Domnia sa a spus că anul 1940 poate fi considerat drept anul cel mai tragic din istoria românilor, an în care s-au înregistrat pierderi teritoriale şi pierderea multor locuitori. S-a referit apoi la momentul începerii celui de-Al Doilea Război Mondial, la evenimentele din anii 1939-1940, care au premers odiosului Diktat, toate având ca scop subminarea poporului român. S-a referit propriu-zis la Diktat, la acţiunile provocatoare de pe frontiera româno-ungară. După trasarea noilor frontiere, armata ungară intră imediat în teritoriul ocupat, iar populaţia maghiară a întâmpinat trupele maghiare cu entuziasm. Domnul Lădariu s-a referit la dramele şi atrocităţile care au avut loc în localităţile: Trăznea, Ip, Sucutard, Mureşenii de Câmpie, Moisei, Sărmaşu şi multe altele. A vorbit şi despre programele de maghiarizare a românilor, de şicanările făcute românilor cu scopul de a pleca de acolo, toate acestea făcându-se prin forţă, prin organizaţiile paramilitare maghiare. Domnia sa a amintit şi de evreii din nordul Transilvaniei care au fost deportaţi de autorităţile maghiare, din ordinul Budapestei. În continuare, domnul Lazăr Lădariu a vorbit despre câteva aspecte referitoare la cel de-Al Doilea Război Mondial, la luptele de la Oarba de Mureş, spunând că până la urmă s-a făcut un act de dreptate, Transilvania revine înapoi României. În încheiere, domnia sa a făcut o propunere, ca la o altă manifestare de acest gen, să se discute asupra Legii 217/2015.

A urmat cuvântul distinsului avocat şi mare patriot român prof. univ. dr. Ioan Sabău Pop, care a spus de la început că acest moment trebuie comemorat cum se cuvine. Ilustrul vorbitor a făcut câteva precizări, spunând că ce-au făcut autorităţile statului atunci, fac şi acum. S-a referit şi la interpretarea acestui fenomen, spunând că a fost un pact, semnat de autorităţile de atunci.

Domnia sa a mai adăugat că momentul acesta a fost o trădare istorică a conducătorilor statului, a vorbit apoi şi de dictatura regală, după care a mai spus, printre altele, că armata română trebuia să aibă o atitudine fermă şi să lupte, poate s-ar fi scris altfel istoria. A mai amintit şi câteva lucruri actuale, vorbind de necesitatea unităţii tuturor românilor, mai ales a celor din spaţiul transilvănean.

Doamna Mariana Ploeşteanu, istoric şi cercetător, a făcut câteva consideraţii istorice ale acelor vremuri, amintind şi de gândirea istorică a ilustrului şi regretatului prof. Grigore Ploeşteanu. Domnul Mircea Dorin Istrate, a recitat, din creaţia poetică personală, poeziile Hăitaşi de vremuri tulburi şi Ardealul împărătesc, care au fost în deplină concordanţă cu momentul comemorativ, producând în sufletele celor prezenţi, sentimente de emoţie profundă. Cei prezenţi au vizionat apoi un dramatic filmuleţ istoric, care a prezentat atrocităţile la care au fost supuşi românii din Transilvania, de la Ip şi Trăznea, în urma Diktatului de la Viena din 30 august 1940. În încheiere, moderatorul acestui eveniment, Ioan Berţa a mulţumit tuturor pentru prezenţă.

Aducem un gând pios de omagiu acestor eroi martiri ai neamului românesc, care au suferit de pe urma acestui odios Diktat, vărsăm o lacrimă, înălţăm o rugăciune către cer. Îl rugăm pe Atotmilostivul Dumnezeu ca nicăieri pe acest pământ să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat, cu 75 de ani în urmă, pe sfântul pământ românesc transilvănean.

 

Lasă un comentariu