Locuinţe ANL pentru medicii rezidenţi şi tinerii profesori!

În şedinţa de marţi, 1 septembrie 2015, Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL), în sensul că „tinerii specialişti din învăţământ şi sănătate" vor beneficia de locuinţe ANL.

„Este necesară includerea medicilor rezidenţi în categoria tinerilor specialişti din sănătate, care pot achiziţiona locuinţele realizate prin programele Autorităţii Naţionale pentru Locuinţe destinate închirierii, având la bază aceleaşi considerente, respectiv migraţia personalului de specialitate medico-sanitar bine pregătit, aspect care a condus la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o optimă funcţionare a întregii activităţi desfăşurate în unităţile sanitare publice, având în vedere că deficitele şi decalajele acumulate an de an fac ca starea acestui sistem de importanţă naţională să se deterioreze de la zi la zi, pentru stoparea exodului medicilor către alte ţări, fenomen care a luat amploare în ultimul timp.

Tinerii specialişti din învăţământ şi din sănătate, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele ANL, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, angajaţi ai unităţilor din domeniile respective aflate pe raza unităţii administrativ- teritoriale în care sunt amplasate locuinţele, inclusiv medicii rezidenţi, şi care nu deţin o locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective", se arată în actul normativ.

 

Lasă un comentariu