Bonurile fiscale câştigătoare - în valoare de 320 lei, emise în 5 august 2015

Distribuie pe:

La extragerea loteriei bonurilor fiscale aferente lunii august, de duminică, 20 septembrie 2015, au ieşit câştigătoare bonurile în valoare de 320 de lei, emise la data de 5 august.

Cererile de revendicare pot fi depuse, timp de 30 de zile, la orice administraţie fiscală din structura ANAF, însoţite de bonurile fiscale (în original) şi actul de identitate (în copie).

Un bon fiscal este considerat câştigător doar dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat.

Unităţile ANAF la care se depun bonurile fiscale câştigătoare în prima etapă de selecţie vor elibera o copie a acestora cu menţiunea „conform cu originalul", pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparenţei, lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile Ministerului Finanţelor Publice şi ANAF.

În a doua fază a selecţiei, vor fi stabilite doar maximum 100 de bonuri fiscale câştigătoare, la care va fi împărţit fondul de un milion de lei.

Cele mai mari premii, în valoare de câte 250.000 lei, au fost câştigate la loteria bonurilor din luna iunie, când au fost selectate doar patru bonuri fiscale (fiecare în valoare de 509 lei, emise în data de 1 iunie 2015).

Lasă un comentariu