COMPORTAMENTUL DE CONSUM MEDIATIC AL ROMÂNILOR

Distribuie pe:

Când spui media, te duci cu gândul automat la toate mediile prin care se satisface curiozitatea specifică oamenilor şi se deschid căile către schimbările majore, profunde, continue şi ireversibile, care reconfigurează matricea umană. În această categorie intră mediul on-line, televiziunea, undele radio, publicaţiile pe suport de hârtie şi orice alte mijloace de propagare a informaţiilor fără de care nu putem discuta despre evoluţie socială.

La capitolul consum de media, românii nu se deosebesc prea tare de ceilalţi locuitori ai planetei, preferând tuturor altor modalităţi de informare internetul, iar în cadrul acestuia reţelele de socializare. Nu îşi pune nimeni problema că informaţiile „servite" de diverse personaje nu corespund realităţii, nu sunt documentate sau nu sunt actuale. Ele se consumă „nud" şi se mai şi distribuie la nesfârşit, fără o apreciere justă şi asumată a consecinţelor pe care le implică. După reţelele de socializare, printre preferinţe se numără site-urile care oferă divertisment. Divertismentul este preferat şi în ceea ce priveşte audio-vizualul, demonstrând un patinaj serios al civilizaţiei spre zonele de promiscuitate şi incultură. Este o realitate constatată de sociologi.

Se spune că tendinţa de consum media nu poate fi influenţată, deşi comunismul a demonstrat că, atunci când sunt atent selectate informaţiile servite, masele sociale pot fi încadrate într-o matrice comportamentală prestabilită. Media este un instrument de manipulare a maselor şi acest lucru se demonstrează non-stop. Conştientizarea riscurilor la care se expune un consumator de media dacă nu selectează atent sursa informaţiilor sale, devine una dintre necesităţile de bază ale noului val expansionist de educare subliminală. Şi, dacă tot suntem la capitolul educare, îmi vine în minte exemplul statului Singapore, care, în decursul câtorva decenii, printr-o selecţie atentă, încă de pe băncile şcolii, a persoanelor cu abilităţi deosebite şi competenţă ridicată, care au devenit educatorii noilor generaţii, a reuşit să depăşească, nu numai din punct de vedere economic, multe dintre statele foarte bine cotate pe piaţa mondială. Educarea comportamentului de consum mediatic este una dintre componentele educative cărora trebuie să li se acorde importanţă sporită, pentru că mediile on-line şi audio-vizuale au acaparat viaţa noastră în detrimentul activităţilor desfăşurate în aer liber, care produc de regulă echilibrarea atât de necesară unei funcţionări impecabile a angrenajului uman.

Tendinţele de consum excesiv de informaţii fără suport cultural sau educativ se agravează în timp, fapt ce nu este deloc liniştitor pentru o societate focusată pe dezvoltare economică şi progres. Ideal ar fi ca mediile prin care se propagă informaţia să reuşească să selecteze pe criterii valorice informaţii şi să le servească sub forma divertismentului, astfel încât acestea să fie asimilate mai uşor. Un exemplu în acest sens ar fi Statele Unite ale Americii, care cultivă constant sentimentul patriotic, promovează familia şi apropierea între confraţi, inclusiv prin filme, jocuri video şi publicaţii care îţi iau ochii cu grafica de excepţie. Românii nu au un suport financiar similar, e drept, dar nici eforturile mediilor de propagare a informaţiilor în sensul educării şi promovării valorii nu se simt suficient de bine. Comercialul a sufocat cultura, ştiinţa, sau, într-un cuvânt, informaţia de valoare, pe care, dacă doreşti să o consumi, trebuie să apelezi la medii din ce în ce mai limitate.

Importanţa comportamentului de consum mediatic nu este de neglijat şi derivă din faptul că informaţia este considerată un factor ontologic primordial care stă la baza universului, alături de materie şi energie. De aceea, selectaţi cu atenţie informaţiile pe care le consumaţi, căutaţi să identificaţi valoarea şi să evitaţi spaţiile mediatice care determină un comportament non-valoric, astfel încât să deschideţi către voi cele mai frumoase porţi din univers.

Lasă un comentariu