DUHUL IANCULUI

22.10.2015 - 20 de ani de la constituirea Societăţii Cultural Patriotice ,,Avram Iancu'' din Tg.-Mureş, zi în care ar fi trebuit ca la ,,Casa Iancului'', singura din ţară unde eroul nostru a locuit o vreme, să fie prezente înaltele oficialităţi locale: prefect, primar, reprezentanţi ai unor ligi, asociaţii, fundaţii patriotice româneşti, armată, poliţie, rezervişti, ziarişti, televiziuni, personalităţi locale, etc, într-un cuvânt toţi aceia care clamează ori de câte ori au ocazia că trăiesc aici în Ardeal ,,sub spiritual Iancului'', că fără el şi fără jertfa românilor conduşi de el nu am fi avut libertatea de care ne bucurăm astăzi, ba încă, poate, că nici n-am mai fi vorbit pe aici româneşte.

N-a fost să fie nici de această dată aşa ceva. Poate la o altă aniversare, poate cu alte oficialităţi mai responsabile, mai pline de respect pentru cel mai mare simbol al jertfenicul nostru Ardeal. Dar, cu toate acestea, ,,Casa Iancului'' a fost şi de această dată neîncăpătoare. Au fost prezenţi marea majoritate a colaboratorilor acestei societăţi, cei fără de care ea nu şi-ar putea desfăşura activitatea, societatea neavând nicio sursă de venit, totul făcându-se aici benevol, din dragoste, din patriotism. Ca de fiecare dată au fost aproape ,,prietenii de suferinţă'' de la Vatra Românească, Maris Dava, Liga Scriitorilor Români -filiala Mureş, tinerii de la Noua Dreaptă şi spre cinstea domniilor lor, o delegaţie de oficialităţi din comuna Albeşti, în frunte cu primarul.

Preşedintele societăţii, domnul jurist Ioan Berţea, a făcut un cuprinzător bilanţ al celor 20 de ani de activitate, scoţând în evidenţă realizările, dar şi greutăţi întâmpinate, de la demersurile începute încă din anul 1960 pentru obţinerea casei în scopul amenajării şi dotării ei, pentru a putea fi introdusă în circuitul turistic, lucru realizat de-abia în anul 2002. În final, domnia sa a adresat mulţumiri personale tuturor celor care în această lungă perioadă au fost alături de Societate, ţinând vie şi neştearsă amintirea Iancului, iar multitudinea temelor abordate, numărul foarte mare de acţiuni şi activităţi desfăşurate, situează societatea noastră pe primul loc în ţară, lucru care ar trebui să ne facă mândri şi să fie un imbold pentru viitor.

Doamna dr. în istorie Ana Hancu a susţinut un amplu material, documentat şi de mare interes cu referire la ,,Începuturile memorialisticii paşoptiste în judeţul Mureş'', iar domnul profesor Ciubâcă Alexandru a vorbit asistenţei despre ,,Activitatea şcolară a marelui paşoptist Alexandru Papiu Ilarian''. Poetul Mircea Dorin Istrate a recitat, din creaţia proprie, poezii închinate lui Avram Iancu, iar în calitate de Preşedinte al Ligii Scriitorilor Români - filiala Mureş a recompensat activitatea desfăşurată de persoanele din conducerea Societăţii Cultural Patriotice ,,Avram Iancu'' din Tg.-Mureş, Ioan Berţa, Lazăr Emilia, Monoreanu Mihai şi Gâju Ioan, cu ,,Diplome de Suflet''. La rândul său domnul Ioan Berţa a înmânat mai multor colaboratori ai societăţii prezenţi în sală, ,,Diplome de Excelenţă''.

A urmat apoi un program artistic pregătit cu suflet şi pasiune de doamna profesoară Sobietschi Emilia şi Călin Călugăru, ambii de la ,,Liceul Vocaţional de Muzică'' din Tg.-Mureş, cuprinzând piese deosebit de frumoase de muzică populară, cultă, instrumentală, ce au ridicat sala în piciore, făcându-i pe participanţi să cânte împreună cu soliştii. Mulţumim elevilor instrumentişti: Biriş Radu, Mureşan Sebastian, Paşca Darius, soliştilor Diana Crişan, Tereza Pogăcean, Alin Pop, Victoria Tomescu, deosebit de talentaţilor viorişti Moldovan Alexandru, Moldovan Alec, Maior Dumitru, pentru clipele de adâncă şi sinceră trăire patriotică ce ne-au încălzit inimile şi sufletul, aici la ,,Casa Iancului'', locul unde Avrămuţul nostru cel bun şi răbdător ne va mai îndulcii în ani visele şi speranţele noastre de mai bine, mai mult şi mai frumos, pentru pătimitul şi răbdătorul nostru Ardeal, întru slava şi mărirea Maicii Românii.

 

Lasă un comentariu