LICEUL „ANDREI BÂRSEANU" DIN TÂRNĂVENI, LA CEAS ANIVERSAR!

Gândit cu mai mult timp în urmă, momentul aniversării celor nouă decenii de existenţă a primului liceu din municipiul de pe Târnava Mică, şi-a găsit realizarea între 21-22 octombrie 2015, printr-un şir de activităţi interesante, inedite şi utile atât pentru comunitatea sa de elevi şi cadre didactice, cât şi pentru prestigiul întregii activităţi şcolare din oraşul şi judeţul nostru. Iniţiativa organizării, programarea acţiunilor, alegerea locaţiilor, obţinerea resurselor necesare s-a datorat conducerii liceului, deţinută de prof. dr. Ioan Suciu şi prof. Mago Attila, sprijiniţi de autorităţile locale şi de unii agenţi economici din oraş.

Derulate pe durata celor două zile, activităţile au cuprins mai întâi un interesant, util şi necesar simpozion, pentru clarificarea unor aspecte legate de conducerea unităţilor de învăţământ cu titlul „Mangement educaţional - actualitate şi perspective", propus de gazde, la al căror invitaţie au răspuns Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Mureş, prof. Ştefan Someşan, moderatorul simpozionului, directoarea Casei Corpului Didactic Mureş, Cristina Chira, inspectorii Lavinia Mureşan, Cristina Someşan, Viorel Bărdaş şi Florin Pop, directorii Ioan Pop din Luduş, Mircea Maier din Sighişoara şi ai unor licee din Sibiu, Alba Iulia, Odorhei, Oradea, Luduş, Târgu-Mureş şi Sighişoara. Contribuţia locală s-a datorat directorului Ioan Suciu cu tema „Managementul unităţilor de învăţământ de stat - deficienţe de reglementare", directorului adjunct Mago Attila cu titlul „Managementul marketingului în educaţie" şi profesoarei Laura Suciu cu referatul „Excese birocratice în managementul educaţional ". Aprecierea despre calitatea materialelor concepute, preocuparea pentru promovarea noilor orientări de eficientizare şi aplicativitate a procesului instructiv - educativ, împreună cu felicitările se adresează organizatorilor.

Mai intensă şi participativă, chiar sărbătorească a fost a doua zi, derulată la sala mare a Casei de Cultură, zi dedicată comunităţii de cadre didactice şi elevilor liceului, având o primă parte mai oficială, cu aceeaşi participare a Inspectorului general prof. Ştefan Someşan, căruia i s-au alăturat primarul municipiului, jurist Nicolae Sorin Megheşan, viceprimarul economist Florin Sim, toţi elevii, profesorii şi personalul unităţii. Cele câteva alocuţiuni ale primarului, Inspectorului general şi ale celor doi directori li s-au adăugat un sintetic istoric al celor 90 de ani de existenţă şi 55 de ani de funcţionare în actualul local al liceului. O ipostază interesantă a fost cea în care autorul articolului a fost 4 ani elev, 25 de ani profesor, 9 ani director al acestui liceu şi profunda lui legătură afectivă pentru foşti colegi şi elevi.

Partea finală a constat într-un încântător program artistic în care au evoluat grupul coral dirijat de prof. Andrei, cele două grupe de majorete, din clasele V-VIII şi IX - XI, pregătite de prof. Patricia Ignat, cărora li s-au alăturat un grup de dansatori din ansamblul maghiar şi mai ales marele grup de elevi din componenţa ansamblului „Junii Târnavelor" condus cu deosebită măiestrie de soţii Trâmbiţaş.

Au fost, aşadar două zile intense, sărbătoreşti prin care grija pentru prezent s-a îmbinat cu anticiparea viitoare şi în care s-a rememorat momentul de atribuire prin Decretul Regal 430/1925 a numelui de „Andrei Bârseanu" a gimnaziului, devenit din 1948 Şcoala Medie Mixtă „Alexandru Sahia", apoi din 1974 Liceul Industrial Nr 2, din 1990 Liceul Teoretic, iar din 2003 Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu" al cărui testament - îndemn este urmat de generaţiile actuale. De aceea urăm „La mulţi ani - drag liceu! ". Ţine minte că în 2025 ajungi la 100 de ani şi că elevii şi dascălii tăi au multe de îndeplinit.

Succes din partea celui care a scris!

 

Lasă un comentariu