Dr. Eugen Nicoară - comemorat și evocat la Reghin

În ziua de joi, 12 noiembrie 2015, într-o zi minunată de toamnă aurie, când razele soarelui scăldau cu lumina și căldura lor inimile însetate de frumos, municipiul Reghin a găzduit o manifestare cultural-comemorativă de excepție, intitulată Dr. Eugen Nicoară, 30 de ani de neuitare, care a avut scopul de a comemora trei decenii de la trecerea în eternitate a acestui fiu ilustru al Reghinului, perso-nalitate de marcă a Transilvaniei și a neamului nostru românesc, medic eminent, președinte al Despărțământului Reghin al ASTREI, ctitor de așezăminte culturale și spitalicești, autor de lucrări științifice medicale, promotor al valorilor și tradițiilor populare românești. Această manifestare comemorativ-omagială a fost organizată de Primăria municipiului Reghin, Consiliul Local Reghin, Protopopiatul Ortodox Reghin și Biblioteca Municipală „Petru Maior" din Reghin și a fost găzduită de Biserica cu hramul „Sfânta Treime", unde păstoresc preacucernicii părinți Dumitru Gherman și Dimitrie Gherman (tată și fiu), care, pe lângă slujirea pastoral-misionară, desfășoară o intensă activitate social-filantropică în cadrul așezămintelor sociale din cadrul parohiei, unde își găsesc adăpost, hrană, îngrijire și toate cele necesare vieții mulți copii și tineri nevoiași. În cimitirul Bisericii „Sfânta Treime" din Reghin își doarme somnul de veci acest mecena al neamului românesc, Dr. Eugen Nicoară.

Comemorarea Dr. Eugen Nicoară a debutat la ora 10,30, prin depunerea de către doamna ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin, a unei coroane de flori la mormântul acestei ilustre personalități. Tot la mormântul acestuia a fost săvârșită apoi slujba parastasului de către un impresionant sobor de preoți, format din pr. Teodor Beldean, protopopul ortodox al Reghinului, alături de preoții: Dumitru Gherman, Vasile Chiorean, Ilie Damian, Viorel Suceavă, Toader Roșca, Daniel Ciolocoiu, Vasile Fărcaș, Dimitrie Gherman, prilejuind un moment de emoție și de înălțare sufletească.

În Biserica „Sfânta Treime" au fost susținute apoi alocuțiuni și comunicări științifice, care au conturat vasta personalitate a Dr. Eugen Nicoară. În cuvântul de deschidere, Sorina Bloj, directoarea Bibliotecii Municipale „Petru Maior" din Reghin, a vorbit despre cel comemorat, despre faptul că toate lucrările susținute vor fi cuprinse într-un volum ce va apărea ulterior. Au urmat apoi alocuțiunile susținute de prof. Marin Șara, președintele Despărțământului „Dr. Eugen Nicoară" al ASTREI Reghin, care s-a referit la personalitatea celui omagiat, precum și la activitățile despărțământului pe care îl conduce; Dr. Iuliu Moldovan, directorul spitalului „Dr. Eugen Nicoară" din Reghin, care a vorbit în special despre laturile cele mai importante ale activității de medic a lui Eugen Nicoară; prof. Ioan Conțiu, directorul Casei de Cultură „Dr. Eugen Nicoară" din Reghin, care a vorbit despre instituția pe care o conduce, apoi câteva cuvinte au fost rostite de doamna Bompa, din partea cititorilor bibliotecii municipale reghinene.

A urmat cuvântul doamnei ec. Maria Precup, extrem de harnicul și bunul administrator al municipiului Reghin, care sprijină necontenit valorile culturale, istorice, tradiționale, spirituale ale Reghinului, ale Transilvaniei și ale întregului nostru neam românesc. Datorită domniei sale, la Reghin se desfășoară o intensă activitate culturală, de promovare a marilor valori ale neamului românesc. În expunerea domniei sale, s-a referit la personalitatea Dr. Eugen Nicoară, a vorbit despre dragostea de neam și țară, despre rolul și importanța instituțiilor de cultură și a activităților pe care acestea le desfășoară.

În cuvântul domniei sale, distinsul cărturar și patriot român Lazăr Lădariu, redactor-șef al cotidianului Cuvântul liber și președinte al Despărțământului Central Județean Mureș al Astrei, a vorbit despre marii bărbați ai neamului, acei bărbați ai faptelor, despre jertfele înaintașilor, referindu-se apoi la aspecte din activitatea Dr. Eugen Nicoară și la marile sale realizări: spitalul, numit „spitalul lui Nicoară", la bursele acordate din veniturile lui etc. Dr. Eugen Nicoară a reprezentat - spunea Lazăr Lădariu - un model de iubire de biserică și neam, care a făcut o muncă enormă de culturalizare a satelor mureșene. După odiosul Diktat de la Viena, Dr. Eugen Nicoară a fost închis pentru „injurii aduse națiunii maghiare". A trăit clipe grele, fiind forțat să treacă granița, apoi, după un timp, se întoarce la Reghin. Tot Lazăr Lădariu s-a referit la un alt episod trist din viața Dr. Eugen Nicoară, închisoarea și munca la Canal, în timpul perioadei comuniste.

Dr. Nicolae Băciuț, directorul Direcției pentru Cultură Mureș, după un microrecital poetic introductiv, a vorbit despre nevoia de modele, spunând că Dr. Eugen Nicoară este un model, care a imprimat un stil de viață. Tot domnia sa a făcut câteva propuneri extrem de interesante: a vorbit despre nevoia ridicării unui monument dedicat Dr. Eugen Nicoară la Reghin, înființarea unei fundații Dr. Eugen Nicoară, inițierea premiilor anuale Dr. Eugen Nicoară în cultură și științe, instituirea de burse de merit Dr. Eugen Nicoară. A vorbit și despre lucrările Dr. Eugen Nicoară și despre valorificarea operei acestuia, iar apoi i-a felicitat pe cei care au organizat acest memorabil eveniment.

Dr. Valentin Marica, vocea de aur a radioului românesc, după o introducere poetică, s-a referit la eveniment, spunând că momentul acesta este pagină de exegeză Dr. Eugen Nicoară, pagină de exegeză a lipsei de păcat. Tot domnia sa a vorbit despre ce iluminări avea Dr. Eugen Nicoară în opera scrisă. Valentin Marica s-a referit pe larg la cartea Figuri mureșene, ai cărei autori sunt Eugen Nicoară și Vasile Netea, evidențiind marile personalități pe care cei doi autori îi elogiază în lucrarea lor. Valentin Marica s-a mai referit la imnul ASTREI, care tinde înspre strălucirea stelei, care înseamnă idealul cultural. S-a mai referit, printre altele, și la altitudinea spirituală, la forța pe care Nicoară o aduce în opera sa.

Distinsul cărturar toplițean, Ilie Șandru, care în copilărie a făcut școala la Reghin, a prezentat, pătruns de un firesc sentiment de emoție, amintiri despre modul cum l-a cunoscut pe Dr. Eugen Nicoară, a vorbit despre vasta personalitate a acestuia, despre marile sale realizări, despre o vizită a acestuia în localitatea Săcalul de Pădure. Dr. Milandolina Beatrice Dobozi, distinsă și harnică cercetătoare a trecutului istoric, s-a referit la tatăl Dr. Eugen Nicoară, la preotul Grigore Nicoară, la activitatea lui ca preot, la calitățile profesionale, care au dus la numirea sa ca administrator protopopesc, pentru ca apoi să prezinte necrologul acestuia publicat în Telegraful Român de la Sibiu. Ioan Eugen Man, autor al unor lucrări de mare valoare, s-a referit la Dr. Eugen Nicoară ca și ctitor de edificii importante, vorbește despre realizările lui din Reghin și din alte localități. Prezintă pe larg cele mai importante realizări ale sale din Reghin.

Dr. Florin Bengean s-a referit la preocupările pentru folclorul mureșean, ale lui Vasile Netea și Eugen Nicoară, concretizate în volumul lor comun Murăș, Murăș, apă lină.

Părintele Dumitru Gherman, fost protopop ortodox la Miercurea Ciuc, actualmente preot paroh la biserica „Sfânta Treime" din Reghin, gazda evenimentului, a vorbit despre modul cum l-a cunoscut pe Dr. Eugen Nicoară, a prezentat un episod în care acesta a venit la slujba de sfințire a bisericii, îmbrăcat în straie populare. În încheiere, Sorina Bloj a mulțumit tuturor pentru prezență și tuturor celor care și-au adus contribuția la reușita acestui eveniment, iar părintele paroh Dumitru Gherman a rostit o rugăciune.

A fost un eveniment deosebit, la care a luat parte mulțime mare de reghineni din toate categoriile sociale, precum și un grup de elevi de la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor" din Reghin. Manifestarea cultural-comemorativă dedicată celor trei decenii de la trecerea la cele veșnice a Dr. Eugen Nicoară s-a desfășurat sub spectrul înaltului profesionalism, al emoției profunde, al unei înălțări spirituale și al unei vibrante trăiri românești. Îi felicităm din suflet  pe toți cei care au trudit la reușita acestui eveniment de mare anvergură.

 

Lasă un comentariu