Dascăli mureşeni ROMANA ANDREEA FLEŞERU

Distribuie pe:

În oraşul Cugir, judeţul Alba, s-a născut la 15 octombrie 1980, Fleşeru (Lobonţ) Romana Andreea. Cu un nume predestinat carierei sale (profesoară de limba şi literatura română), îşi petrece copilăria alături de fratele său Andrei şi părinţii săi, Roman şi Maria, în oraşul natal. Studiile le face la Colegiul Naţional ,,David Prodan" din Cugir, specializarea Limbi străine. Încă din liceu, din clasa a X-a, a avut un ţel în viaţă şi anume de a deveni profesoară de limba română, meserie pe care consideră că-i vine ca o mănuşă. Devine studentă la Facultatea de Ştiinţe şi Litere ,,Petru Maior", specializarea Română - Engleză în anul 1999. În 2003, finalizând studiile universitare, participă la concursul de titularizare, primind postul de limba română de la Sântana de Mureş. ,,Unde e Sântana de Mureş?" Provenind dintr-un alt judeţ, tânăra profesoară studiază harta judeţului Mureş şi cu paşi timizi, dar încrezători, se îndreaptă spre această comună care odată cu trecerea timpului îi va deveni o a doua casă. Terminând facultatea şi având un post stabil, se va căsători cu Fleşeru V. Alin, un tânăr absolvent al Facultăţii de Drept din Braşov, care-i va deveni tovarăş în călătoria sa în viaţă. Parcurgând acest drum numit VIAŢĂ, doamna profesoară începe să creadă că în munca pe care-o face e sănătatea, cinstea, puterea şi farmecul vieţii. În mijlocul elevilor, cărora li se dedică cu respect şi dăruire, reuşeşte să le dezvolte acestora gustul pentru limba şi literatura noastră. Definitivatul îl dă la Sibiu în anul 2005, după care studiul profund al limbii române se accentuează, participând la numeroase activităţi culturale şi artistice. În anul 2007 se naşte Alexia Marina, o fetiţă frumoasă ca un îngeraş, căreia doamna profesoară i se dedică preţ de doi ani. O pauză în carieră, un nou început. Întoarsă în 2009 cu forţe proaspete, cu şi mai multă ambiţie şi devotament, este numită de conducerea şcolii consilier educativ. Multiple activităţi desfăşurate, dintre care amintim: serbarea şcolară la sfârşitul fiecărui an şcolar ,,Copilărie veselă ", acţiuni de ecologizare a comunei (Let's do it Romania!), proiecte educaţionale dedicate marilor poeţi ai literaturii române, participarea la fazele zonale şi judeţene ale olimpiadei de limba şi literatura română. Toată această muncă depusă a culminat în 2010 cu numirea dânsei în funcţia de director al Şcolii Gimnaziale ,,Ion Chinezu", Sântana de Mureş. La numai 30 de ani, o astfel de funcţie i se pare o provocare pe care o primeşte cu braţele deschise, dar în acelaşi timp cu un regret pentru despărţirea de elevi, ca dirigintă.

O nouă lume se deschide, cu multe provocări, cu multe decizii, cu multe învăţături, dar pe care le înfruntă cu înţelepciune şi credinţă. Ştim cu toţii că educaţia primită la şcoală este cheia formării personalităţilor de mâine, este esenţială în formarea caracterelor puternice, este esenţială în a-i învăţa pe copii să lucreze în echipă. Acesta a fost obiectivul d-nei profesoare, care împreună cu autorităţile locale, cadrele didactice şi părinţi au alcătuit o echipă care-i formează pe viitorii oameni maturi într-un sistem de valori puternice. Animată de dragostea pentru profesie şi pentru copii, doamna profesoară reuşeşte să realizeze un învăţămât de bună calitate, performant chiar, obţinând în anul 2014 o calificare la Concursul transdisciplinar ,,Universul cunoaşterii prin lectură", o calificare la etapa naţională.

Devine membră în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional şi face o serie de cursuri: Management şi leadership, Management şi comunicare, Gestionarea şi medierea conflictelor din sistemul educaţional, Metodist, E- Formare, Grădiniţa şi comunitatea, pentru o pedagogie a relaţiilor, Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii în educaţie, Managedu etc. Dragostea pentru literatură s-a concretizat în premiile obţinute de elevii dânsei la diverse concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale de creaţie literară. În prezent este înscrisă la gradul didactic I la Universitatea ,,Petru Maior", Târgu-Mureş, având coordonator de lucrare pe distinsul prof. dr. Alexandru Cistelecan.

 

Lasă un comentariu