CONFERINȚĂ DESPRE MULTICULTURALITATE LA UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR"

Distribuie pe:

Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș și Institutul de Studii socio-umane „Gheorghe Șincai" al Academiei Române organizează, în perioada 3-4 decembrie a.c., o conferință internațională de prestigiu și amploare, intitulată Literatură, discurs și dialog multicultural (ediția a treia), la care sunt înscriși participanți (cadre didactice universitare, cercetători și doctoranzi) din România și din străinătate. Conferința se va derula în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Primăria municipiului Târgu-Mureș și Uniunea Scriitorilor din Romania și va începe în data de 3 decembrie 2015, la ora 10, cu deschiderea festivă, în Aula Magna a universității. În cadrul deschiderii festive, vor rosti alocuțiuni oficialități importante ale județului Mureș și ale municipiului Târgu-Mureș. Din partea conducerii Universității „Petru Maior", vor prezenta mesaje prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rectorul universității, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, președintele Senatului universității și prof. univ. dr. Iulian Boldea, decanul Facultății de Științe și Litere. Conferința va continua, de la ora 12, cu lucrările pe secțiuni, în cadrul cărora vor fi susținute comunicări științifice din domenii precum literatură, lingvistică, comunicare, relații publice, științe politice și relații internaționale, jurnalism, psihologie, sociologie, istorie și studiul mentalităților, științele educației și științe sociale. Comunicările, de o deosebită importanță științifică și culturală, vor fi susținute de personalități ale vieții academice și științifice naționale și internaționale și vor sublinia relația dintre comunicare, multiculturalism și problematica interdisciplinarității, constituindu-se într-un important moment de împlinire și bilanț al cercetării științifice de înalt nivel. Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că volumul conferinței va fi trimis la institutul american de scientometrie Thomson-Reuters, pentru indexare în catalogul Web of Science, cea mai importantă bază de date științifice internațională. Prin amploarea dezbaterilor și prin anvergura personalităților participante, conferința internațională Literatură, discurs și dialog multicultural se va constitui, suntem convinși, într-un moment de referință al cercetării științifice din spațiul românesc, fiind încă o dovadă a prestigiului de care se bucură Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș, în cadrul comunității academice naționale și internaționale.

  

Lasă un comentariu