Cartea - ARHIVIȘTI ARDELENI

Distribuie pe:

Un moment extrem de important pentru istoriografia românească, în special pentru cea transilvăneană, îl constituie apariția cărții ARHIVIȘTI ARDELENI Dicționar biobibliografic, volum ce a apărut la „Petru Maior" University Press Târgu-Mureș 2014. Volumul este coordonat de dr. Liviu Boar, directorul Arhivelor Naționale Mureș, iar un Cuvânt înainte a semnat dr. Ioan Drăgan, directorul general al Arhivelor Naționale a României, care spunea printre altele: „Arhiviștii din Transilvania au fost și sunt profesioniști complecși și merituoși, cărora le sunt profund îndatorate culturile și istoriografiile română, maghiară și germană. Ei au slujit cu pasiune și devotament instituții de arhive ale statului, ale diferitelor administrații și instituții publice, societăți savante. Fapta lor profesională, mai proeminentă sau mai puțin vizibilă, se cuvine să fie cunoscută de mediul arhivistic și științific, ca și de către marele public, ca faptă de cultură și de civilizație. Cu sacrificiul lor ei au salvat un patrimoniu unic, temelie sigură pe care se clădesc zi de zi edificiile științei, culturii și conștiinței naționale".

Dr. Liviu Boar, în cuvântul său, intitulat Către cititor, a prezentat câteva aspecte mai importante legate de apariția acestui volum, plecând de la ideea elaborării unui asemenea dicționar biobibliografic, și parcurgând toate etapele, până la editarea prezentului volum, care se dovedește a fi o lucrare de marcă, o lucrare de mare importanță.

Ne bucurăm că vede lumina tiparului primul dicționar biobibliografic al arhiviștilor ardeleni, care cuprinde, în paginile sale, viața și activitatea unui număr de 45 distinși arhiviști, care nu mai sunt printre noi și care s-au născut în Ardeal sau și-au desfășurat activitatea în arhivele din Ardeal sau care s-au născut pe alte meleaguri dar și-au desfășurat activitatea în arhivele ardelene, contribuind la înființarea, închegarea și consolidarea instituției Arhivelor din România. Volumul de față este rodul muncii arhiviștilor de la arhivele județene din Ardeal, care au elaborat studii de un înalt profesionalism despre personalitățile arhiviștilor de odinioară. Sperăm că pe viitor vor apare și alte ediții ale acestei lucrări, care să fie completate cu biografiile altor slujitori ai arhivelor, care nu sunt cuprinși în acest volum. Sperăm, de asemenea, că prin acest volum s-a lansat o provocare pentru ceilalți arhiviști din țară, în vederea elaborării unei enciclopedii a arhiviștilor români din toate timpurile.

În acest volum biografiile sunt aranjate în ordine strict alfabetică, la sfârșitul fiecărei biografii fiind menționați autorii sau autorul care a elaborat-o, și este publicată, acolo unde e cazul, bibliografia selectivă cuprinzând lucrările respectivului arhivist omagiat, precum și referințele despre acesta. Volumul mai cuprinde, în partea sa finală, și o listă a tuturor autorilor care au elaborat biografiile celor 45 de arhiviști elogiați în cadrul acestui volum.

Volumul acesta este un model, pentru că exprimă recunoștință pentru cei mai de dinainte, care au trudit din greu în instituția Arhivelor, pentru a scoate la lumină anumite documente istorice, de care s-au folosit și se vor folosi toți istoricii și cercetătorii trecutului istoric, în vederea scrierii adevărului istoric. Volumul acesta este rodul muncii și cercetărilor asidue a mai multor oameni care sunt dedicați muncii de arhivă, a muncii cu documente, pentru a evidenția adevărul istoric, de a-l scoate la lumină și de a-l pune la îndemâna tuturor celor care vor să urmeze îndemnul, de a începe studiile lor, plecând de la documente de arhivă.

Acest volum reprezintă o lucrare fundamentală, o lucrare extrem de importantă pentru istoriografia românească contemporană, care scoate la lumină o serie de personalități ale arhivisticii românești din Ardeal. Îi felicităm pe toți cei care au publicat studii biografice în acest volum, îi felicităm pe toți cei care au trudit pentru ca această carte să vadă lumina tiparului, pentru că o astfel de carte nu se face ușor, apariția ei necesită o muncă asiduă, constantă și mai ales să fie făcută cu suflet.

Cu siguranță, trebuie să amintim aici faptul că cel mai mare merit la apariția acestui volum îl are domnul prof. dr. Liviu Boar, directorul Arhivelor Mureș. Domnul prof. dr. Liviu Boar este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Cercetător al istoriei Transilvaniei, dânsul își îndeplinește misiunea sa cu acrivie și devotament desăvârșit. Om de înaltă ținută științifică, domnul Liviu Boar își desfășoară întreaga activitate a domniei sale sub spectrul seriozității și al înaltului profesionalism de care a dat și dă în continuare dovadă. Lucrările, studiile domniei sale se dovedesc a fi de înaltă ținută științifică și, de asemenea, de un real folos pentru ceilalți cercetători ai istoriei Transilvaniei. Domnul Liviu Boar se distinge prin profunzimea și clarviziunea de care dă dovadă în elaborarea lucrărilor științifice. Rămâne un model demn de urmat pentru toți cei care se apropie de studiul istoriei Transilvaniei și în general pentru toți cei care fac munca de cercetare a istoriei spațiului românesc.

În concluzie, îi felicităm pe toți cei care și-au adus contribuția la apariția volumului ARHIVIȘTI ARDELENI, la care ne-am referit, le urăm mult succes pe viitor în activitatea de cercetare și studiere a trecutului de fapte al neamului românesc și îi așteptăm cu alte volume la fel de valoroase și folositoare ca și acesta care ne oferă o lectură extrem de plăcută, atractivă și reconfortantă. 

Lasă un comentariu