Contribuabilii pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere şi a unei părţi din dobânzi

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 24, din 13 ianuarie a.c., a fost publicată Legea nr. 4/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, intrată în vigoare la 16 ianuarie 2016.

Potrivit normelor legale, contribuabilii vor putea beneficia de anularea penalităţilor de întârziere aferente dacă, până la 31 martie 2016, îşi vor achita datoriile restante la 30 septembrie 2015 faţă de bugetul de stat. Suplimentar, aceştia pot beneficia şi de anularea de la plată a unei cote de 54,2% din dobânzile aferente obligaţiilor principale, dacă îşi plătesc, până la 30 iunie 2016, o cotă de 45,8% din debite.

Pentru a beneficia de facilităţile fiscale amintite, contribuabilii trebuie să depună o notificare la instituţiile ANAF de care aparţin şi să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: toate debitele principale restante la data de 30 septembrie 2015 se sting până la data de 31 martie 2016; diferenţa de dobândă de întârziere în cotă de 45,8% se stinge până la data de 30 iunie 2016; toate impozitele şi taxele cu scadenţă în perioada 1 octombrie 2015 - 31 martie 2016 sunt achitate conform legii, analiza făcându-se inclusiv la data depunerii cererii; contribuabilul are depuse la organul fiscal toate declaraţiile fiscale; contribuabilul depune cererea de anulare a acestor accesorii până la data de 30 iunie 2016, altfel decade din drepturi. 

Lasă un comentariu