La mulţi ani, Eusevia Şuteu!

Distribuie pe:

Cine nu a auzit de satul Ţopa, vatră strămoşească a satului românesc? O aşezare situată pe malul drept a Târnavei Mari, sat aparţinător comunei Albeşti. Aici, seamă pe lângă vechimea vetrei istorice, îşi au obârşia, ca izvor dătător de continuitate, cântecele populare româneşti, portul popular, oamenii frumoşi ai locului printre care se află şi doamna Eusevia Şuteu, aflată la ceas de aleasă trăire, sărbătorindu-şi ziua de naştere la cei 78 de ani. Înconjurată de o familie numeroasă cum îi place să spună, constituită din componenţii grupului folcloric „Târnava", doamna Eusevia, şi-a adunat precum boabele de mărgăritar „horitoarele" grupului, de la tinere fete până la cele trecute bine de 70 de ani. Încă de la constituirea acestui minunat mănunchi de frumos, de mai bine de 37 de ani, îi poartă de grijă. Grupul folcloric este alcătuit din generaţii de iubitori ai cântecului popular românesc, păstrători ai neştirbitelor credinţe întru iubire de neam şi de ţară, ai tradiţiilor, obiceiurilor strămoşeşti. De-a lungul anilor, marcând în acest fel momente istorice de aleasă trăire din ţara Ardealului, cântecele ale căror versuri dătătoare de emoţie sfântă, au ridicat în aplauze sute de săli de spectacole. Aşa cum spune cu mândrie sărbătorita „de aceea mă simt tânără chiar dacă anii îşi arată striurile pe răbojul vremurilor, am ştiut să mă înconjor de oameni frumoşi ai mai multor generaţii ce-şi iubesc plămădeala credinţei strămoşeşti în tot ceea ce suntem, în tot ceea ce estre sădit în noi ca Neam Românesc. Îmi iubesc portul popular încât aş putea dormi cu el, mă regăsesc în el, îmi regăsesc viaţa de la începuturile mele, de când eram tânără fată, mai apoi mamă şi, de ce nu, şi astăzi, costumul popular îl port cu mândrie oriunde m-aş duce. Încă de pe băncile şcolii pentru colegele mele eram profesor, dirijor de muzică, de dans, adunam lângă mine florile întregului sat. Făceam spectacole în şură, cortina improvizatei scene erau cearceafurile de pânză, iar în fundal înfloratele covoare ţesute de mamele noastre. Cu aceste lucruri de preţ am trăit şi trăiesc. Nu copiem pe nimeni, în astfel de copieri nu regăsim acea bătaie de inimă care ne defineşte ca purtători de neaoş cânt românesc, şi apoi, satul îmi este a doua familie". Anul trecut, doamnei Eusevia Şuteu, ca semn de preţuire, i-a fost decernat Titlul de Cetăţean de Onoare al comunei natale - Albeşti. Totodată, cotidianul nostru Cuvantul Liber, i-a acordat Diploma de excelenţă pentru întreaga activitate culturală pusă în slujba perpetuării frumosului, a contribuţiei aduse în slujba folclorului românesc, în promovarea tradiţiilor culturale, păstrătoare a cântecului popular de pe Valea Târnavelor. Este „locomotiva" întregului grup, ajungând să reprezinte cu cinste acest mijloc de ţară, Grupul folcloric „Târnava" Ţopa. De-a lungul anilor a participat la nenumărate festivaluri de folclor, atât în ţară cât şi peste hotare. Eusevia Şuteu poate fi un elocvent exemplu de implicare. În sat, datorită unui proiect european, s-a construit o sală de spectacole socotită mândria întregii comunităţi, care, nădăjduiesc localnicii, va purta numele acestei fiice de Ţopa. Odată cu cântecul, pe unde merge, poartă cu mândrie faima satului ei. De-a lungul anilor, grupul folcloric a obţinut peste 130 de diplome şi trofee la diferitele festivaluri, fiind nelipsiţi de la evenimentele de peste an, cu ocazia Zilei noastre naţionale, Zilei închinate Marii Uniri, cât şi cu ocazia unor sărbători creştineşti. Imensele buchete de flori, dedicaţiile, tortul aniversar, pupăturile, urările de bine şi sănătate adresate sărbătoritei, a întregit în destindere şi voie bună o zi aniversară ce se doreşte un imbold în a continua şi persevera în promovarea a tot ceea ce neamul românesc are mai trainic, trăsături printre care la loc de cinste se numără: credinţa, tradiţia, obiceiurile şi folclorul. La rându-ne, dorim sărbătoritei, la cei 78 de ani, sănătate, putere de muncă, realizări multiple pe tărâmul perpetuării cântecului şi portului popular din zona Târnavelor. La mulţi ani, alături de cei ce îi sunt aproape de inimă!

 

Lasă un comentariu