Ministerul Muncii alocă 9 milioane de lei pentru sprijinirea căminelor destinate persoanelor vârstnice!

Distribuie pe:

Luni, 22 februarie 2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a iniţiat un proiect de hotărâre pentru lansarea programului de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor din căminele pentru persoane vârstnice".

Potrivit Ministerului Muncii, scopul actului normativ este acela de a veni în sprijinul autorităţilor publice locale, aflate în imposibilitatea de a găsi, în bugetele proprii, resursele necesare finanţării căminelor de bătrâni pe o perioadă mai lungă de timp, inclusiv a centrelor rezidenţiale pentru persoanele vârstnice.

„Sumele alocate de la bugetul de stat sunt insuficiente, personalul de specialitate din cadrul acestor centre este subdimensionat, iar cheltuielile de funcţionare până la nivelul standardului de cost rămân, de cele mai multe ori, neacoperite de contribuţia beneficiarului. Potrivit Legii nr. 17/2000, art. 21, de la bugetul de stat se alocă fonduri pentru completarea veniturilor extrabugetare ale căminelor, atunci când resursele bugetelor locale devin insuficiente.

Prin aprobarea acestui program, a fost vizată finanţarea căminelor publice pentru persoane vârstnice într-un procent de maxim 30% din standardul de cost la nivel naţional, pentru acoperirea cheltuielilor cu salarizarea personalului de specialitate angajat al căminului sau cu care a încheiat contract de prestări servicii (îngrijire, asistenţă sau management de caz).

Finanţarea se realizează pe baza cererilor de finanţare întocmite de serviciile publice de asistenţă socială din cadrul autorităţilor locale în subordinea sau coordonarea cărora funcţionează căminele pentru persoane vârstnice, de la bugetul de stat. Bugetul aferent acestui program este de 9 milioane lei, perioada de derulare fiind de până la 30 noiembrie 2016.

Obiectivele programului sunt creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale publice, prin menţinerea unei vieţi active sănătoase şi identificarea alternativelor de acordare a serviciilor de îngrijire personală pentru persoanele vârstnice aflate pe listele de aşteptare, în vederea internării într-un cămin.

Totodată, programul are în vedere creşterea ponderii personalului de specialitate din totalul personalului din căminele pentru persoane vârstnice de la 47% la 60%, creşterea numărului de persoane rezidente în cămine, evaluate ca independente din punct de vedere al autonomiei fizice şi reducerea timpului de soluţionare a cererilor pentru internare", precizează Ministerul Muncii.

Lasă un comentariu