La ceas aniversar - Cărturarul LAZĂR LĂDARIU - un glas de tribun în Carpaţi

Distribuie pe:

Elitele - atât intelectuale, cât şi morale - ne sunt scumpe şi dragi, de aceea le aducem prinos de recunoştinţă. Ele merită să fie cinstite, fiindcă au înfrumuseţat chipul lui Dumnezeu în om. Putem spune, fără echivoc, că distinsul cărturar şi mare patriot român Lazăr Lădariu face parte din elita românească contemporană, iar omagierea sa, acum la ceas aniversar, la împlinirea respectabilei vârste de 77 de ani, este extrem de binevenită. Evocând figura luminoasă a cărturarului Lazăr Lădariu, ne vin în minte cuvintele Ecclesiastului: „Mai de preţ este un nume bun decât untdelemnul". Într-adevăr, numele lui Lazăr Lădariu este sinonim cu iubirea de oameni şi de frumos, cu generozitatea şi înţelegerea între oameni. Cartea vieţii domniei sale este foarte bogată în învăţăminte şi atitudini adânc grăitoare. Cinstind şi omagiind vasta personalitate a cărturarului Lazăr Lădariu, înfăţişăm aici exemplul unei vieţi de muncă şi demnitate, pilduitor pentru toţi cei din jurul domniei sale, mai ales pentru cei tineri, care trebuie să-i urmeze exemplul.

Cu sufletele pline de lumină şi de bucurie, omagiem pe unul dintre cei mai mari poeţi români contemporani şi, în acelaşi timp, unul dintre marii oameni de cultură şi de vibrantă trăire românească din spaţiul românesc, în special transilvănean, domnul Lazăr Lădariu, cu prilejul împlinirii a 77 de ani de viaţă. Folosind acest prilej, îi aducem prinosul nostru de cinstire şi de preţuire, împreună cu simţămintele noastre de neţărmurită dragoste, mulţumind, totodată, Părintelui ceresc - care toate le orânduieşte spre bine şi poartă de grijă tuturor - că l-a învrednicit să ajungă până la această culme de viaţă, din care mai mult de o jumătate de veac a închinat-o slujirii devotate neamului românesc şi credinţei noastre strămoşeşti.

Domnul Lazăr Lădariu s-a născut într-o zi sfântă, într-o zi de măreaţă sărbătoare pentru creştinătate. A venit pe lume de sărbătoarea Bunei Vestiri - 25 martie, a anului 1939, în frumoasa localitate Idicel-Sat de pe atât de binecuvântata vale a Mureşului Superior, într-o familie de oameni harnici, cinstiţi şi cu frică de Dumnezeu, fiind fiul lui Mihail şi al Fironicăi, care au insuflat copiilor lor dragostea faţă de Dumnezeu şi de poporul român, dar şi un adevărat cult al muncii cinstite şi neîntrerupte, fapte care caracterizează întreaga viaţă a celui care urma să fie un luminător al poporului român, distinsul cărturar Lazăr Lădariu.

Clasele I-VII le-a făcut în Idicel-Sat şi la Ideciul de Sus, a urmat apoi Liceul „Al. Papiu Ilarian" din Târgu-Mureş, pe care l-a absolvit în 1957. Între anii 1957-1958 este profesor suplinitor la Urisiul de Sus. În anul 1958, în urma examenului de admitere, devine student la Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj-Napoca, iar în 1963 este absolvent al Facultăţii de Filologie. În perioada 1963-1969, prin repartiţie guvernamentală, devine asistent universitar la Institutul Pedagogic de 3 ani din Târgu-Mureş, actuala Universitate „Petru Maior". Între anii 1970-1975 este corespondent judeţean la ziarul satelor „Satul socialist". În august 1975 devine redactor la ziarul judeţean „Steaua roşie", şef de rubrică la „Probleme cetăţeneşti", până în 26 decembrie 1989. Din 26 decembrie 1989 şi până în prezent este redactor-şef al cotidianului „Cuvântul liber". A publicat peste 25.000 de articole. A avut şi are colaborări cu grupaje şi pagini de poezie în revistele „Vatra" , „România literară" , „Steaua" , „Tribuna", „Târnava" etc.

Poeziile domniei sale au fost traduse în limbile germană, engleză, rusă, maghiară, sârbă, albaneză.

Cărţile apărute ale domnului Lazăr Lădariu sunt: 1969 - „Mureş, pe marginea ta…" (împreună cu dr. Serafim Duicu) - folclor poetic; 1983 - „Caietul debutanţilor" (volum colectiv la Concursul de debut, apărut la Editura „Albatros") - versuri; 1984 - „Râurile se întorc la izvoare" (Editura „Sport Turism") - carte de reportaj; 1985 - „Câmpuri cosite de ceaţă" (Editura „Dacia") - versuri; 1985 - „Epopeea de pe Mureş" (volum colectiv, împreună cu dr. Grigore Ploeşteanu şi Vasile T. Suciu), în revista „Vatra", „Documentele continuităţii"; 1986 - „Cartea Mureşului" (volum colectiv, Editura „Eminescu") - carte de reportaj; 1986 - „Doar lumina deasupra" (Editura „Eminescu") - versuri; 1991- „De pe celălalt mal" (Editura „Columna", Târgu - Mureş) - versuri; 1992 - „Starea de veghe" (Editura „Columna", Târgu - Mureş) - publicistică, 1994 - „Dimineţi fără coloane" (Editura „Tipomur", Târgu -Mureş) - versuri; 1995 - „Planete pentru iscoade albe" (Editura „Tipomur", Târgu - Mureş) - versuri; 1996 - „Transilvania din suflet" (Editura „Tipomur", Târgu - Mureş) - publicistică; 1997 - „Ieşirea din iarnă" (Editura „Tipomur", Târgu - Mureş) - versuri; 1999 - „Zăpezi dilematice" (Editura „Tipomur" Târgu - Mureş) - versuri; 2000 - „Prezent!" (Editura „Tipomur", Târgu Mureş) - publicistică; 2001 - „Onomastica ierbii" (Editura „Tipomur", Târgu - Mureş) - versuri; 2002 - „Veghe cu fluturi" (Editura „Tipomur", Târgu - Mureş) - versuri; 2003 - „Furată, trădată mereu…" (Editura „Tipomur", Târgu - Mureş) - publicistică; 2004 - „Vânătoare de umbre" (Editura „Tipomur", Târgu - Mureş) -versuri; 2005 - „Sub norii de plastic" (Editura „Dacia", Cluj - Napoca) - poezii; 2006 - „Litaniile cerului" (Editura „Nico", Târgu-Mureş) - poezii; 2007 - „Trecerea râului" (Editura „Nico", Târgu-Mureş) - poezii; 2007 - „Trei decenii de poezie", antologie în limbile română, maghiară şi engleză; 2008 - „Martor" (Editura „Nico", Târgu-Mureş) - publicistică; 2009 - „Vâslele timpului" (Editura „Nico", Târgu-Mureş) - antologie de poezie; 2009 - „Naşterea umbrei" (Editura „Nico", Târgu-Mureş) - poezii; 2010 - „Plăcuta zăbavă" (Editura „Nico", Târgu-Mureş) - publicistică literară; 2011 - „Pentru credinţă, neam şi ţară" - ASTRA mureşeană - împreună cu Mariana Cristescu (Editura „Nico", Târgu-Mureş) - memorialistică; 2012 - „Memorii. File de jurnal, Confesiuni" (Editura „Nico", Târgu-Mureş) - memorii, jurnal; 2013 - „În numele adevărului" (Editura „Nico", Târgu-Mureş) - publicistică; 2013 - „Memorii. File de jurnal. Alocuţiuni parlamentare. Confesiuni." (Editura „Nico", Târgu-Mureş) - memorii, jurnal; 2014 - „Medalii de rouă" (Editura „Nico", Târgu-Mureş) - versuri; 2015 - „Veghe" (Editura Vatra Veche, Târgu-Mureş) -publicistică; 2016 - „Poeme cu ochi de iarbă nouă" (Editura Vatra Veche, Târgu-Mureş) - versuri. Domnia sa este prezent în „Arcade" (Editura „Ardealul"), antologie din poeziile membrilor mureşeni ai Uniunii Scriitorilor din România.

În anul 2005, cărturarului Lazăr Lădariu i s-a decernat „Premiul de Excelenţă" şi Diploma Asociaţiei Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Târgu-Mureş, pentru întreaga activitate literară.

În ziua de 15 ianuarie 2013 i s-a decernat „Diploma de Excelenţă Culturală" şi placheta „Eminescu".

A fost deputat PUNR în Parlamentul României, în mandatele 1992-1996 şi 1996-2000.

A fost distins cu şase premii ale Asociaţiei Uniunii Scriitorilor, Filiala Mureş.

De asemenea, domnul Lazăr Lădariu este „Cetăţean de Onoare" al Târgu-Mureşului, Târnăveniului, Sărmaşului, al altor localităţi mureşene.

A fost distins cu „Diploma de Excelenţă" şi „Fibula de la Suseni".

Este preşedinte al Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

În anul 2014, cu ocazia aniversării a 75 de ani de viaţă, domniei sale i-a fost dedicat volumul omagial „Profesioniştii noştri 12. Lazăr Lădariu, la 75 de ani - Cărturar şi Patriot Român", apărut la Editura Eurocarpatica din Sfântu-Gheorghe, sub egida Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu Gheorghe şi a Despărţământului Central Judeţean Mureş al Astrei.

În anul 2016 a primit Premiul de Excelenţă, din partea Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, pentru impresionanta carte de publicistică - „Veghe", apărută în anul 2015. Acestea sunt doar câteva dintre premiile şi distincţiile pe care le-a primit domnul Lazăr Lădariu, lista acestora este mult mai mare.

Înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră şi pătrunzătoare, cu orizonturi largi, cu o sete neostoită de cunoaştere, stăpân pe o cultură temeinică, cu o putere de muncă neobişnuită, cărturarul Lazăr Lădariu a pus, la rândul său, toţi talanţii cu care a fost dăruit de Dumnezeu în slujba neamului românesc şi a credinţei strămoşeşti a poporului nostru românesc. Fiind înzestrat cu o voinţă hotărâtă, pasionat de realizări, calculat în fapte, cu o viziune clară a lucrurilor, fără teamă de boală, piedici sau împotriviri, cu o dragoste dusă până la sacrificiu pentru neamul românesc, cărturarul Lazăr Lădariu a putut, în cei peste 50 de ani de activitate, să îmbogăţească patrimoniul cultural al neamului nostru românesc.

Pe lângă faptul că este un reprezentant de marcă al literaturii române contemporane, domnul Lazăr Lădariu se manifestă permanent şi ca un înflăcărat patriot, iubitor al poporului român şi luptător credincios pentru sfântul nostru neam românesc. La acestea l-au îndemnat nu numai credinţa şi dragostea sa adâncă faţă de Sfânta noastră Biserică strămoşească, ci şi faptul că domnia sa s-a identificat cu toată fiinţa sa cu poporul din mijlocul căruia s-a ridicat. În felul acesta a ştiut să îmbine, în chip pilduitor, dragostea de neam cu cea de Biserică, cărora le-a slujit deopotrivă, fără rezerve şi fără încetare, bucurându-se, astfel, de o aleasă preţuire şi de o profundă apreciere din partea tuturor celor care îl cunosc.

Privind asupra vieţii bogate în fapte şi învăţăminte a distinsului cărturar Lazăr Lădariu, putem constata, cu uşurinţă, că aceasta este o viaţă de dăruire continuă pentru toate instituţiile în care a activat de-a lungul vremii şi activează şi astăzi cu acelaşi deplin succes şi devotament, instituţii pe care le-a slujit cu cinste, omenie şi dreptate, mai bine de o jumătate de secol.

Domnul Lazăr Lădariu împlineşte 77 de ani de viaţă, vârstă frumoasă de maturitate şi înţelepciune, împodobită cu atâtea realizări, de la înălţimea cărora poate privi cu deplină bucurie spre anii cei mulţi în care a trudit cu maximă osârdie în ogorul culturii române. Cu siguranţă, domnul Lazăr Lădariu se înscrie, fără îndoială şi pe bună dreptate, în galeria marilor oameni de cultură ai neamului nostru românesc, pentru profundul profesionalism al domniei sale, precum şi pentru seriozitatea pe care a arătat-o în tot ceea ce a întreprins dânsul. Numele lui va rămâne legat de marile realizări ale domniei sale pe tărâm cultural, realizări care sunt multe şi importante.

Pentru toate realizările sale, acum, la ceas sărbătoresc, cu prilejul aniversării a 77 de ani de viaţă, îi aduc omagiul meu de cinstire şi preţuire, adresându-i, din adâncul inimii mele, sincere felicitări, asigurându-l de sentimentele mele de înaltă preţuire, de dragoste fierbinte şi de recunoştinţă neţărmurită pentru dăruirea, elanul şi priceperea cu care a slujit de-a lungul timpului, şi o face şi în prezent cu aceeaşi ardoare, responsabilitate şi talent, poporul nostru cel român şi credincios şi Sfânta noastră Biserică pe care o iubeşte atât de mult, dovedindu-se de-a lungul anilor a fi un fiu statornic al sfintei noastre credinţe ortodoxe strămoşeşti.

Domnule Lazăr Lădariu, să vă dea Dumnezeu puteri sporite, să reverse asupra domniei voastre toate darurile Sale cele bogate, să vă binecuvânteze strădaniile şi să vă înmulţească anii, să vă dăruiască sănătate şi vigoare sufletească şi trupească.

SĂ NE TRĂIŢI ÎNTRU MULŢI ANI, MAESTRE! LA MULŢI ANI

FERICIŢI ŞI BINECUVÂNTAŢI!

Lasă un comentariu