Religie şi... ştiinţă

„ÎN ZILELE DIN URMĂ, VOR VENI VREMURI GRELE; Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuvincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia" (Epistola II Timotei - cap. 3).

***

„Sunt unii oameni care învaţă altă învăţătură şi nu ţin de cuvintele cele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos şi de învăţătura cea după dreapta credinţa: Aceea sunt nişte îngâmfaţi care nu ştiu nimica, suferind de boala discuţiilor şi a certurilor de cuvinte, din care pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene. De gâlcevile necurmate ale oamenilor stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr, care socotesc că evlavia este un mijloc de câştig, depărtează-te de unii ca aceştea" (Epistola I Timotei - cap. 6).

***

„RĂDĂCINA TUTUROR RELELOR ESTE IUBIREA DE ARGINŢI; Celor BOGAŢI în veacul de acum porunceşte-le să NU se semeţească, nici să-şi pună nădejdea în bogăţia cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, Care ne dă belşug spre îndulcirea noastră; SĂ FACĂ BINE, să se înavuţească în fapte bune, SĂ FIE DARNICI, SĂ FIE CU INIMĂ LARGĂ, agonisându-şi lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică" (Epistola I Timotei - cap. 6).

EPISTOLA către TIMOTEI, SFÂNTUL TIMOTEI, a fost un episcop creştin în secolul I, ucenic şi colaborator al Sf. Apostol Pavel. Originar din Lystra (Turcia de azi), a fost fiul unui tată păgân şi al unei mame evreice numită Eunice. Timotei a fost convertit la credinţa creştină de către Apostolul Pavel, în timpul primei călătorii misionare şi a devenit colaboratorul său cel mai fidel. A rămas cu Pavel şi în timp ce acesta era în închisoare la Roma. După o veche tradiţie, Timotei a fost primul episcop al Efesului. Sfântul Timotei şi Sfântul Tit sunt sărbătoriţi pe 26 ianuarie în Biserica Catolică, şi Sf. Timotei este sărbătorit la 22 ianuarie în Biserica Ortodoxă. Epistola I către Timotei este una din cele trei epistole pastorale şi una din cele 14 epistole ale Sf. Pavel aflate în Noul Testament.

„Pe bătrâni să nu-i înfruntaţi ci să vă purtaţi cu ei părinteşte, pe tineri ca pe nişte fraţi, pe femeile bătrâne îndeamnă-le ca pe nişte mame, pe cele tinere ca pe nişte surori, în toată curăţia".

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu