Partidele politice pot utiliza, gratuit, sălile din Palatul Culturii Târgu-Mureş, de patru ori pe an!

În şedinţa din 21 aprilie 2016, consilierii mureşeni au modificat o hotărâre din anul 2011 (HCJ nr. 68) privind administrarea Palatului Culturii din Târgu-Mureş, în sensul că li s-a permis partidelor politice (şi altor instituţii - amendament propus şi aprobat în aceeaşi şedinţă) să utilizeze, gratuit, sălile de spectacol de patru ori pe an, nu doar o dată, aşa cum era prevăzut până acum.

Prin urmare, de acum înainte, „instituţiile de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş pot utiliza gratuit sălile de spectacole, în funcţie de programul comunicat de Muzeul Judeţean Mureş, anual şi la începutul fiecărei luni. În aceleaşi condiţii, de patru ori pe an, pot utiliza sălile de spectacole partidele politice, Instituţia Prefectului, Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureşşi alte instituţii".

În sălile de spectacole ale Palatului Culturii din Târgu-Mureş se desfăşoară, cu prioritate, evenimente culturale ale instituţiilor de cultură subordonate autorităţii publice judeţene, dar şi diverse activităţi culturale ale unor organizaţii, fundaţii sau asociaţii.

„În acelaşi timp, sălile de spectacole au fost solicitate şi pentru unele activităţi ale partidelor politice, Instituţiei Prefectului şi Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureş. Urmare a solicitărilor primite pentru utilizarea sălilor de spectacole, din partea entităţilor mai sus-menţionate, datorate numărului mare de evenimente pe care le desfăşoară, s-a constatat că facilitatea de acordare a sălilor de spectacole cu titlu gratuit o dată pe an este insuficientă pentru acoperirea nevoilor acestora, astfel că propunem acordarea gratuită a sălilor de patru ori pe an pentru entităţile amintite, precum şi pentru alte instituţii", se arată în expunerea de motive. 

Lasă un comentariu