Profesorii îşi vor primi diferenţele salariale în cinci tranşe!

Profesorii din învăţământul de stat care nu au beneficiat de diferenţele salariale la care aveau dreptul pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, dar pe care le-au câştigat în instanţă, le vor primi eşalonat în următorii ani, conform Legii nr. 85/2016, apărută în Monitorul Oficial nr. 345, din 5 mai a.c., şi intrată în vigoare după trei zile de la publicare.

Actul normativ stabileşte că diferenţele de drepturi salariale neacordate şi câştigate în instanţă (prin hotărâri rămase definitive până în data de 8 mai 2016), de către personalul didactic din învăţământul de stat, pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011, vor fi plătite eşalonat, într-o perioadă de cinci ani, după cum urmează: în primul an de la data intrării în vigoare a noii legi, se va plăti 5% din valoarea diferenţelor salariale; în al doilea an - 10%; în al treilea an - 25%; în al patrulea an - 25%, iar în al cincilea an - 35%, plăţile realizându-se în tranşe trimestriale egale.

În cazul profesorilor pensionaţi, plata diferenţelor se va face într-o singură tranşă, iar pentru cei care urmează să se pensioneze - eşalonat, dar în aşa fel încât banii să fie daţi până la data pensionării!

Prevederile legii sunt valabile şi pentru profesorii din învăţământul preuniversitar de stat încadraţi la plata cu ora.

 

Lasă un comentariu