În luna martie 2016, SALARIUL MEDIU NET, MAI MARE CU 101 LEI FAŢĂ DE LUNA PRECEDENTĂ!

Distribuie pe:

Institutul Naţional de Statistică anunţă, printr-un comunicat de presă, că salariul mediu net a ajuns, în luna martie 2016, la 2.051 de lei, în creştere cu 101 lei (5,2%) faţă de luna anterioară. La nivelul câştigului salarial brut, acesta s-a situat în martie la 2.829 de lei, mai mare cu 5,1% faţă de luna februarie.

Creşteri semnificative s-au înregistrat şi în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (45,4%), în fabricarea produselor din tutun (33,9%), în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi de servicii anexe extracţiei (între 20% şi 22,5%), şi în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (între 10,5% şi 14,5%).

Câştigul salarial mediu net a fost mai mare în martie decât în luna precedentă, ca urmare a acordării primelor ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşti), drepturilor în natură şi ajutoarelor băneşti, plăţii sumelor din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou).

Pe de altă parte, s-au înregistrat şi scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici, a acordării de premii ocazionale în luna precedentă, dar şi angajării de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (11,2%), în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune şi în prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (între 2% şi 6%).

În sectorul bugetar, s-au consemnat creşteri faţă de luna februarie în învăţământ (4,3%), ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, precum şi în administraţia publică (2,2%), în sănătate şi asistenţă socială (1,4%). 

Lasă un comentariu