CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ, LA ULTIMA ȘEDINȚĂ DIN ACEST MANDAT

Joi, 26 mai 2016, consilierii județeni mureșeni s-au întrunit în ultima ședință din această legislatură (2012 - 2016).

Mulți dintre ei, în frunte cu președintele Ciprian Dobre, nu vor mai candida pentru un nou mandat, așa că au profitat de ocazie pentru a le mulțumi colegilor pentru buna colaborare și pentru a le ura succes celor care se vor regăsi în viitorul legislativ județean.

Prezentând o radiografie a celor patru ani de mandat, domnul Ciprian Dobre s-a declarat satisfăcut de activitatea instituției pe care a condus-o din postura de ales al mureșenilor, constatând că toți consilierii s-au ridicat deasupra intereselor de partid, votând doar în interesul cetățenilor, ceea ce a dus ca, în patru ani, să fie respinse doar patru proiecte de hotărâri propuse de executivul Consiliului Județean (CJ).

Foarte mulțumit s-a arătat președintele CJ de introducerea transparenței decizionale, în sensul că, în acest mandat, proiectele de hotărâri au fost postate pe site-ul instituției cu cel puțin o săptămână înaintea supunerii spre aprobare, astfel încât mureșenii le-au putut consulta în timp util, având posibilitatea să trimită sugestii de îmbunătățire.

De precizat că, după modificarea legii alegerilor locale, din acest an, președinții consiliilor județene nu vor mai fi aleși prin vot popular, ci prin votul membrilor noului consiliu rezultat din alegeri.

Drumuri județene, înscrise în Cartea Funciară

În regim de urgență, consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a drumurilor județene DJ 152A Târgu-Mureș - Band, între km 0+930 - 18+855, DJ 151A Șăulia - Band, între km 0+000 -20+100, și DJ 151 Luduș - Sărmașu - limită județ Bistrița-Năsăud, între km 25+650-45+810, neafectate de suprapuneri cu alte imobile.

Măsura este necesară pentru asigurarea inițierii și derulării proiectelor de modernizare a drumurilor județene prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T" și pentru constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit, în favoarea județului Mureș, pe durata lucrărilor provizorii, și a dreptului de superficie, pe durata existenței investiției, dar cel puțin până la data de 31 decembrie 2028.

Reabilitare de drumuri județene, din fonduri europene nerambursabile

Un alt proiect aprobat în ultima ședință din acest mandat se referă la asigurarea cadrului necesar inițierii și derulării proiectelor de modernizare a drumurilor județene din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6.

Este vorba de două drumuri județene, și anume DJ 151 B Ungheni - Târnăveni, între km 0+000-13+006, și DJ142, între km 0+000-12+630, în lungime totală de 25,70 km, care asigură conectivitatea directă (Ungheni) și indirectă (DN 14A Târnăveni) la rețeaua TEN-T, contribuind la îmbunătățirea mobilității interregionale pentru asigurarea accesului la E 60 (DN15 Turda - Târgu-Mureș) și DN 14A (Mediaș -Târnăveni - Iernut). Prin modernizarea acestui sector de drum se asigură o accesibilitate sporită interjudețeană (Târgu-Mureș - Târnăveni) și regională, spre Mediaș, Sibiu și județul Alba.

DJ 106, între municipiul Sighișoara și limita de județ Sibiu, în lungime totală de 15,53 km, face legătura între Autostrada A1, DN7/E 81 (Sibiu) și DN 13/E 60 (Sighișoara), asigurând conectivitatea la rețeaua rutieră TEN-T și rețeaua feroviară TEN-T Coridorul Rin-Dunăre, Arad - Constanța.

Proiectul „Reabilitarea DJ 106 Agnita-Sighișoara" se realizează în parteneriat cu județul Sibiu, cele două proiecte fiind incluse în Planul de Dezvoltare a Județului Mureș pentru perioada 2014 - 2020.

Rectificare de buget

Ultima ședință din această legislatură a Consiliului Județean Mureș a adus și o rectificare de buget.

Astfel, de sume majorate din bugetul județean vor beneficia Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 3 SAM Reghin, Direcția Tehnică (pentru lucrări la drumuri județene), Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte (pentru două achiziții, respectiv servicii de realizare a unui studiu geotehnic detaliat asupra defecțiunii de la km 32+810 a DJ 135 Măgherani - Sărățeni și servicii de expertizare tehnică a defecțiunii de la km 32+810 a DJ 135 Măgherani - Sărățeni).

Bilanțul Parcului Industrial Mureș

Acționar majoritar la S.C „Parc Industrial Mureș", Consiliul Județean Mureș a aprobat bilanțul societății pe anul 2015.

Conform bilanțului și contului de profit și pierdere, comparativ cu anul anterior (2014), la S.C Parc Industrial Mureș, s-au înregistrat, în anul 2015, venituri totale de 1.605.925 lei (față de 1.312.533 lei în 2014), cu 22, 3% mai mult față de anul anterior.

Veniturile din exploatare au crescut cu 25,1%, datorate, în special, veniturilor semnificative înregistrate la poziția „alte venituri din exploatare" (276.489 lei) și creșterea de peste patru ori a veniturilor financiare (82.489 lei). Costurile societății au înregistrat, pe ansamblu, o scădere cu 5,3% (de la 1.497.517 lei în 2014 la 1.418.203lei în 2015).

Rezultatul financiar consemnează un profit de 187.722 lei, propus pentru a fi repartizat pentru constituirea rezervelor legale și acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Investiție de 27.606.600 lei pentru DJ 133 Mureni (Archita) - limită județ Harghita

Pentru Drumul Județean DJ 133 Mureni (Archita) - limită județ Harghita, care asigură legătura dintre satele componente ale comunei Vânători, respectiv satul Mureni și Archita și județul Harghita, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică privind investiția „Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ 133 Mureni (Archita) - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", în valoare totală de 27.606.600 lei (cu TVA).

În expunerea de motive, se arată că, „în zona localităților, partea carosabilă nu este încadrată de borduri sau trotuare, structura rutieră este formată dintr-un strat de balast (nisip cu pietriș, rar - bolovăniș), aflată într-o stare necorespun-zătoare, cu gropi, iar acostamentele sunt din pământ sau înierbate.

Traficul pietonal se desfășoară pe partea carosabilă, deoarece nu sunt amenajate trotuare, iar accesele la gospodării nu sunt amenajate corespunzător. Șanțurile de colectare a apelor pluviale sunt în mare parte colmatate, fiind întrerupte în special în zona acceselor la proprietăți. Acest fapt conduce la băltiri ale apelor în aceste șanțuri fapt care conduce implicit la degradarea drumului prin infiltrații ale apelor în corpul acestuia.

Podețele transversale pe drum, care asigură trecerea apelor pluviale de pe o parte pe alta a drumului sunt colmatate, ceea ce favorizează inundarea drumului în amonte, în cazul unor cantități de precipitații importante. Șanțurile de pământ existente sunt colmatate. Partea carosabilă prezintă o serie de defecțiuni specifice drumurilor pietruite, de tipul gropilor și denivelărilor, fapt ce împiedică desfășurarea normală a circulației auto și conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed.

Acest fapt se întâmplă în special în zona intersecției cu drumurile laterale, în zonele în care se formează torenți în cazul unor cantități de precipitații importante și pe sectoarele pe care pietruirea existentă este puternic contaminată cu argilă".

Focul deschis a generat cele mai multe incendii

Din raportul de activitate al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea" al județul Mureș pe anul 2015, aprobat de consilierii județeni, reiese că, anul trecut, s-a intervenit la 18.747 de situații de urgență (comparativ 15.505, în anul 2014), din care 554 au fost solicitări la incendii; 2.219 - la arderi necontrolate; 17.270 - pentru asistență medicală de urgență și descarcerare; 852 - pentru situații de urgență (altele decât SMURD).

Un aspect pozitiv îl reprezintă scăderea cu 27,85% a numărului intervențiilor pentru stingerea arderilor necontrolate de miriști și vegetație uscată. La locuințe și gospodării ale populației, numărul incendiilor a înregistrat o creștere semnificativă (de la 239 în anul 2014 la 366 în anul 2015). Din păcate, neglijența a favorizat decesul a nouă persoane în decursul anului 2015.

În anul 2015, cele mai multe incendii au fost generate de focul deschis (31,05%), instalații electrice defecte, improvizate sau lăsate sub tensiune (19,34%), coș, burlan deteriorat ori neizolat corespunzător (13,87%), acțiunea intenționată (14,26%), cenușă, jar sau scântei (2,93%), sudură, autoaprindere, scântei mecanice, produse inflamabile (4,69%), fumatul fără respectarea normelor (5,66%), sisteme de încălzire defecte, improvizate, nesupravegheate (5,66%) și jocul copiilor cu focul (2,54%).

Prin compartimentele de prevenire, serviciile voluntare pentru situații de urgență au efectuat în anul 2015 un număr de 2.825 de controale la gospodăriile populației și 519 controale la operatori economici și instituții din subordinea consiliilor locale, fiind constatate un număr de 555 de deficiențe la gospodării și 139 la operatorii economici și instituții. Pentru neregulile descoperite, au fost aplicate 235 amenzi, în cuantum de 809.862 lei.

Printre deficiențele constatate s-au aflat neasigurarea cu personal atestat conform legii, neîncheierea contractelor sau convențiilor de intervenție cu alte consilii locale sau cu operatori economici care au constituite servicii voluntare, neexecutarea controalelor privind respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești, neîncadrarea a cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, nemenținerea în stare de funcționare a rețelelor de hidranți stradali, nemarcarea hidranților exteriori sau neprevederea de măsuri pentru realizarea rețelelor de hidranți stradali prin planurile de dezvoltare urbanistică și amenajare a teritoriului.

În județul Mureș funcționează 102 servicii voluntare pentru situații de urgență, din care 78 de categoria I (dotate cu 170 motopompe), 17 de categoria III (Ungheni, Aluniș, Bălăușeri, Chibed, Daneș, Deda, Ghindari, Grebenișul de Câmpie, Gurghiu, Livezeni, Lunca Bradului, Râciu, Rușii Munți, Șăulia, Voivodeni, Zagăr, Zau de Câmpie, având în dotare un număr de 17 autospeciale) și 7 de categoria IV (Sovata, Sângeorgiu de Pădure, Luduș, Iernut, Acățari, Vărgata și Eremitu, având în dotare un număr de 16 autospeciale).

Numărul total de personal din cadrul serviciilor voluntare din județul Mureș este de 3.256 de persoane, din care doar 131 sunt angajați iar 3.125 sunt voluntari.

Anul trecut, au fost achiziționate autospeciale de către 7 localități (Band, Băla, Batoș, Gornești, Ibănești, Răstolița și Vătava).

Monografia economico-militară a județului Mureș

Consilierii mureșeni au aprobat și proiectul de hotărâre privind monografia economico-militară a județului Mureș pentru perioada 2016 - 2019.

Această monografie se elaborează pe o perioadă de 4 ani și se actualizează anual, în primul semestru.

Fiind un document clasificat ca „secret de serviciu", personalul implicat în realizarea și avizarea monografiei trebuie să fie autorizat pentru acces la informații clasificate.

Noi trasee pentru transportul de persoane

Două noi trasee, cuprinse în programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 - 2019, au fost aprobate în ședința de joi, 26 mai a.c.

Astfel, conform rezultatelor ședinței de atribuire din data de 10 mai 2016, operatorul de transport SC Duda Trans SRL a fost desemnat câștigător al licitației pentru traseul Petea - Band - Târgu-Mureș, iar SC Karincon SRL, câștigător al traseului Miercurea Nirajului - Măgherani - Sovata.

Traseele Târgu-Mureș - Teleac; Târnăveni - Bahnea - Cund; Târnăveni - Abuș - Păucișoara Ceuaș; Sighișoara - Apold - Vulcan - Daia și Luduș - Ranta - Cipăieni nu au fost atribuite datorită lipsei solicitărilor din partea operatorilor de transport.

Lasă un comentariu