„Cugetări Filocalice"

Distribuie pe:

„Domnul și Dumnezeul nostru a mărturisit că primește să fie hrănit, adăpat, îmbrăcat și cercetat, nu o dată, ci totdeauna și de toți, de către slugile sale. Se cere o stăruință continuă în a face binele. Căci numai așa ne zidim casa duhovnicească. Cu o singură piatră nu facem casa, dar cu o singură piatră, dacă lipsește, o putem strica, dacă nu o punem îndată la loc. În planul duhovnicesc acest lucru îl facem prin pocăință. Iubirea nu se întreține prin fapte discontinue, ci prin fapte continue. Hristos este în toți fără excepție. Deci pe toți trebuie să-i iubim și prețuim ca să devină sinea noastră un întreg în iubire. Disprețuirea unuia e o rană în sufletul nostru și o singură rană duce la moarte".

Sfântul Simeon Noul Teologul,

„Filocalia" vol. VI, pag. 93

***

„Dragostea de Dumnezeu și de oameni se cere arătată în mod permanent, nu numai față de unul, ci față de toți. Căci în toți este Hristos. A excepta pe unul de la iubire, înseamnă, pe de o parte, a iubi, pe de altă parte, a nu iubi pe același Hristos Dumnezeu; înseamnă a-L iubi pe El îmbrăcat într-un fel și a nu-L iubi, arătându-se îndată după aceea îmbrăcat în alt fel. Neiubirea față de una din înfățișările Sale zădărnicește iubirea față de altă înfățișare a Sa. O dragoste practicată continuu față de toți, ca față de același Hristos, e o iubire care-i prețuiește în același timp pe toți ca pe Hristos. A vedea în toți pe Hristos, e cea mai mare forță pentru solidaritatea umană".

Ibidem

***

„Omul credincios se aseamănă cu Hristos. Privind mereu la Hristos și Hristos privind mereu la el, și aflându-se într-o convorbire continuă, omul devine tot mai asemenea cu Hristos, căci imită chipul Lui, își însușește modul Lui de a fi și de a gândi. Iar prin aceasta i se transmite omului puterea spirituală însăși a lui Hristos. Această idee constituie și o recomandare dată de Sf. Simeon credincioșilor. Prezența aceasta spirituală are în ea caracterele tuturor însușirilor proprii lui Hristos: blândețe, iubire, curățire, putere desăvârșită etc. În felul acesta cel ce o simte știe că e prezența lui Hristos și nu a altcuiva și se face după chipul Lui".

Ibidem pag. 134

P.S. De la părintele Arseniee Boca (Sfântul Nesfințit al Ardealului), citire: „Cine are minte să ia aminte".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu