Bilanţul anului şcolar 2015-2016 la Colegiul Economic „Transilvania"

Se spune că omul sfinţeşte locul, şi acest proverb este incontestabil adevărat. Omul este cel care transformă realitatea, creează cu dragoste de semeni şi, acolo unde sădeşte, culege roade. Prin muncă, omul se înnobilează şi transmite mai departe acest elan creator. La Colegiul Economic „Transilvania" din Târgu-Mureş, condus cu înţelepciune, căldură şi dragoste de domnul director Simion Laslo şi director adjunct Sorina-Mihaela Bălan, şi în acest an şcolar 2015-2016, roadele au fost pe măsura efortului depus.

La examenul de bacalaureat, absolvenţii claselor a XII-a, seria curentă, au obţinut cel mai mare procent de promovabilitate, din ultimii ani, respectiv 97,70%, cu mult peste media pe judeţ şi media naţională. Media generală a absolvenţilor promovaţi în anul şcolar 2015-2016 a fost de 8,30. La Limba şi literatura română 3 elevi au obţinut nota de 10, la matematică 5 elevi au obţinut nota de 10 iar la geografie 4 elevi au obţinut nota de 10. Menţionăm, de asemenea, că mediile obţinute, au fost foarte bune. Astfel, din cei 170 elevi promovaţi, 66 elevi au medii între 8,00 - 8,99, adică 38,82%, respectiv 46 elevi au medii între 9,00 - 9,99, adică 27,06%. Multe dintre aceste rezultate sunt date statistice, care la prima vedere nu spun, parcă, nimic, dar în spatele acestor rezultate se află multă, multă muncă.

Rezultate foarte bune s-au obţinut şi la admiterea în clasa a IX-a de liceu pentru anul şcolar 2016 - 2017, realizându-se planul de şcolarizare în procent de 100%, cu medii de admitere între 7,57 şi 9,47. Oferta educaţională a Colegiului Economic „Transilvania" atrage în fiecare an elevii, iar pentru anul şcolar viitor sunt 3 clase cu 84 elevi la specializarea economic, 1 clasă cu 28 elevi la specializarea administraţie, 1 clasă cu 28 elevi la specializarea turism, 1 clasă cu 28 elevi la specializarea comerţ, respectiv 1 clasă profesională cu 28 elevi la specializarea ospătar - bucătar, specializări care pregătesc adolescenţii pentru un viitor luminos.

O şcoală specială, cu profesori, elevi şi părinţi speciali. Aici, toată lumea se simte acasă, dragostea, căldura şi armonia sunt un dat firesc. Cu toţii s-au unit pentru a-şi pregăti tinerii nu doar pentru examenul de maturitate, ci şi pentru viaţă. Felicitări întregului corp profesoral, celor doi directori, domnului Simion Laslo, doamnei Sorina-Mihaela Bălan şi părinţilor pentru devotamentul cu care s-au implicat în educarea acestor tineri. Le dorim ca şi în anul şcolar viitor să obţină rezultate deosebite, iar proverbul „Omul sfinţeşte locul" să rămână un deziderat. Felicitări!!!!

Lasă un comentariu