A fost stabilit cadrul legal pentru neutralizarea subproduselor de origine animală

Distribuie pe:

În ședința de miercuri, 24 august 2016, Guvernul a aprobat, prin ordonanță de urgență, cadrul legal de organizare și desfășurare a activității de neutralizare a subproduselor de origine animală, sub aspectele referitoare la sistemul de colectare, transport și eliminare a acestora.

Ordonanța reglementează situațiile și procedurile specifice de neutralizare a deșeurilor de origine animală, precum și autoritățile responsabile în fiecare din cazuri, după cum urmează:

- în cazul epizootiilor, autoritățile competente pot dispune incinerarea și (sau) îngroparea la fața locului a subproduselor de origine animală, în vederea ținerii sub control și a limitării extinderii bolilor;

- în cazul focarelor de epizootii, considerate situații de urgență, prefectul coordonează la nivelul județelor toate activitățile de ecarisare;

- neutralizarea deșeurilor de origine animală este operată în unități autorizate și aprobate sanitar-veterinar și de mediu;

- responsabilitatea bunei desfășurari a activității de neutralizare a cadavrelor provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale revine consiliului județean, acesta având obligația de a asigura, contractual și în condițiile legii, realizarea activității de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată;

- crescătorii individuali de animale care își desfășoară activitatea în exploatații nonprofesionale au obligația să anunțe consiliul local în maximum 24 de ore asupra morții animalelor deținute;

- permiterea, în localitățile izolate, a îngropării cadavrelor de animale în locuri special amenajate pe baza autorizării sanitare veterinare și a autorităților privind protecția mediului, amenajarea acestor locuri revenind consiliilor locale.

Totodată, Guvernul anunță că normele metodologice de aplicare a ordonanței vor fi stabilite printr-o hotărâre, care va reglementa:

- organizarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală;

- procedura asigurării din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a resurselor financiare necesare realizării activității de neutralizare a deșeurilor animale de către consiliile județene, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judetelor;

- categoriile de subproduse de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale pentru a căror neutralizare se acordă sprijin financiar, precum și cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar și modul de acordare a acestuia;

- autoritățile abilitate să verifice respectarea condițiilor de neutralizare din ordonanța de urgență, precum și contravețiile și sancțiunile.

Guvernul precizează că această ordonanță a fost adoptată în condițiile în care „Comisia Europeană a recomandat ca autoritățile române să identifice, cât mai repede posibil, un plan de acțiune pentru un sistem adaptat condițiilor din România și viabil din punct de vedere financiar și al rentabilității, astfel încât să se evite deschiderea acțiunii de infrigement împotriva României, cu repercusiuni asupra producătorilor români care vor fi penalizați prin interzicerea accesului la piața europeană". 

Lasă un comentariu