Necesitatea unui proiect de amenajare

Distribuie pe:

Domnule președinte,

Domnilor vicepreședinți,

Doamnelor și domnilor consilieri,

Cei care au urmărit activitatea Consiliului Județean Mureș în ultimii patru ani au putut constata interesul constant pe care l-am manifestat atât eu, în calitate de președinte al Comisiei social-culturale, cât și întregul grup de consilieri PSD, referitor la promovarea în cadrul activității Consiliului Județean Mureș a unor elemente ce se includ în ceea ce numește printr-un termen generic „cultura recunoștinței".

În acest spirit am acționat cu consecvență pentru restaurarea și valorificarea patrimonial cultural-istorică a „Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureș". Dovadă sunt în acest sens intervențiile pe care le-am avut în ședința din 29 noiembrie 2012 prin care am deschis acest subiect pe agenda Consiliului Județean Mureș, urmată de propunerea de hotărâre a grupului PSD înregistrată în data de 5 septembrie 2014 prin care solicităm ca „Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș, precum și expoziția de sculptură monumentală din preajma monumentului, să treacă, începând cu 1 ianuarie 2015, în patrimoniul Consiliului Județean Mureș și în administrarea Muzeului Județean Mureș". Argumentam această propunere prin faptul că „se creează în acest fel condițiile pentru ca acest ansamblu monumental să fie îngrijit și adus, prin proiecte adecvate, la o stare care să fie în concordanță cu semnificațiile sale majore".

Propunerea menționată a fost inclusă în corpul „Hotărârii privind modificarea și completarea HCJM nr. 53/2014 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean, precum și efectuarea unor demersuri în vederea cuprinderii în patrimoniul public al județului Mureș a unor morminte și opere comemorative de război" adoptată în ședința CJM din data de 11 septembrie 2014.

După derularea pe parcursul anului 2015 a unor proceduri administrative laborioase s-a reușit prin HCJM nr 2 din 28 ianuarie 2016 introducerea în patrimoniul Consiliului Județean Mureș a acestui monument și prin HCJM nr. 20 din 25 februarie 2016 a drumului de acces la acesta.

În momentul de față se impune, în opinia noastră, să se treacă cu celeritate la pasul următor care ar consta în demararea realizării unui proiect de amenajare și valorificarea complexă a întregului ansamblu de la Oarba de Mureș. Pe baza celor exprimate propunem executivului Consiliului Județean Mureș efectuarea demersurilor necesare în plan administrativ, și bineînțeles în plan financiar, pentru realizarea acestui proiect.

Ne exprimăm încrederea că această acțiune va avea susținerea necesară din partea întregului Consiliu Județean Mureș, răspunzându-se astfel unor așteptări ale unui mare număr de locuitori ai județului nostru.

Vă mulțumesc pentru atenție.

(Alocuțiune prezentată în ședința Consiliului Județean Mureș din 25 august 2016)

Lasă un comentariu