Dascăli mureșeni - TÓTH JÓZSEF

Distribuie pe:

S-a născut în ziua de 7 septembrie 1946 în satul Vălureni, județul Mureș. Familia s-a mutat în satul Hărănglab unde a început școala primară. Din clasa a V-a a urmat cursurile la Școala Generală din Gălești. După absolvirea clasei a VII-a, este elev la Școala Pedagogică din orașul Odorheiu-Secuiesc. După absolvire este repartizat ca învățător la școala din localitatea Câmpul Cetății din județul Mureș. Aici se bucură de mult respect și apreciere din partea elevilor și a părinților datorită modului cum a reușit să se integreze în viața școlii și a localității și pentru rezultatele bune la învățătură obținute de întreaga clasă. În anul 1976 participă la concursul pentru ocuparea unui post de învățător la Școala Generală Sângeorgiu de Mureș, unde va fi prezent la catedră până la pensionare. În comuna Sângeorgiu de Mureș se integrează în viața cultural-artistică și socială încă din primul an. Din anul 1977 este bibliotecar în cadrul căminului cultural, activitate pe care o continuă până în anul 1983. Ca bibliotecar organizează întâlniri ale cititorilor cu scriitorii din municipiul Târgu-Mureș, îmbogățește fondul de carte cu operele scriitorilor români și maghiari, invită artiști plastici din județul Mureș pentru a organiza expoziții de pictură, cu ocazia evenimentelor culturale din căminul cultural organizează expoziții de carte, a mobilizat elevii la concursuri de recitări, povestiri și desene. În cadrul căminului cultural a fost un bun organizator de activități cultural-artistice și ca membru activ al corului comunal a fost prezent la concursurlie locale, județene și republicane precum și la festivalurile corale din țară. În cadrul căminului cultural a organizat concursuri de tenis de masă și șah pentru cetățenii din comună și pentru elevi. În anul 1981 a obținut gradul didactic I cu lucrarea: ,,Modelarea conștiinței și conduitei morale a elevilor prin activitatea de caracterizare a personajelor din textele de citire și din lectura suplimentară". Mottoul acestei lucrări a fost ,,Bunătatea este ca și căldura soarelui, este tezaurul care nu seacă niciodată". A fost apreciat de conducerea Școlii Generale din Sângeorgiu de Mureș, de colegi și părinți pentru corectitudinea și modestia lui.

S-a pensionat în anul 1997 fiind bolnav. A decedat în anul 2006.

Lasă un comentariu