Elevii nu mai au nevoie de adeverințe pentru asigurarea de sănătate

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au semnat un protocol care vizează debirocratizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Concret, documentul simplifică procedurile de gestionare a calității de asigurat pentru elevii, studenții și doctoranzii cu vârsta între 18 și 26 de ani, care, până acum, erau obligați ca, la începutul fiecărui an de învățământ, să depună la sediul casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află o adeverință eliberată de instituția în care studiază.

Deocamdată, protocolul semnat de MENCȘ și CNAS permite eliminarea acestei formalități doar pentru elevi, urmând ca într-o etapă ulterioară să se aplice și pentru studenți și doctoranzi.

Conform legii, elevii, studenții și doctoranzii cu vârsta între 18 și 26 de ani sunt asigurați fără plata contribuției de asigurări de sănătate, dacă nu realizează venituri din muncă.

Lasă un comentariu