Hetiurenii și-au ales reprezentantul sătesc în Consiliul Local Sighișoara

Distribuie pe:

Conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, locuitorii satelor care nu au consilieri aleși în consiliile locale vor fi reprezentanți la ședințele acestora de un delegat ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii. Adunarea sătenilor pentru alegerea delegatului sătesc este convocată și organizată de primar și desfășurată în prezența acestuia sau a viceprimarului.

În baza acestor prevederi legale, recent, a fost ales delegatul care să reprezinte satul Hetiur, parte integrantă din Municipiul Sighișoara. Organizarea alegerii delegatului sătesc s-a desfășurat în condiții corespunzătoare, chiar dacă numărul sătenilor cu drept de vor a fost destul de mic (26 de localnici). Aceștia i-au acordat votul lor domnului Mihai Stanciu, care îi va reprezenta pe toată perioada actualei legislaturi.

În prealabil, a mai avut loc o adunare colectivă, în urma căreia s-a adoptat o rezoluție privind formarea unui comitet alcătuit din mai mulți membri care să vină în sprijinul reprezentantului ales privind bunul mers al comunității. Acest comitet, potrivit voinței cetățenilor, se va întâlni, lunar, cu reprezentantul sătesc pentru a identifica problemele apărute și a stabili măsurile ce se impun pentru rezolvarea lor. Ca un preambul la multitudinea de neajunsuri cu care se confruntă satul Hetiur, au fost enumerate, ca priorități: rețeaua de apă inexistentă, definitivarea lucrărilor de canalizare pe întreaga localitate, situația căminului cultural, care a fost revendicat și retrocedat sașilor, situația incertă a clădirii fostei primării, reamenajarea fântânilor, știind că, potrivit testelor efectuate, apa potabilă pe întreaga localitate prezintă un grad mare de infestare atât cu nitriți, cât și cu alte elemente nocive, nefiind potabilă, mai ales pentru copii, iar decantoarele pentru apa menajeră din curțile multor familii nu respectă parametrii de folosință, de protejare a mediului, cu scurgeri direct în profunzimea solului, ajungând să infesteze stratul de apă freatică. Situația terenului de fotbal, lipsa coșurilor de gunoi pe raza întregii localități, lipsa iluminatului public, reanalizarea zonelor de impozitare, paza de noapte, cât și cea de hotar, lipsa unui oficiu poștal și a dispensarului medical sunt de asemenea probleme cu care se confruntă sătenii din Hetiur. Localnicii mai doresc montarea unor camere video la intersecții de străzi și în locuri pretabile furturilor, containere pentru gunoi alocate fiecărei case, indicatoare cu denumirea satului Hetiur, la un capăt și la celălalt al localității.

Hetiurenii speră că, odată comunicate aceste doleanțe Consiliului Local Sighișoara, cu sprijinul primarului și prin implicarea noului delegat sătesc, problemele lor își vor afla rezolvarea și nu vor rămâne, ca de atâtea ori, la stadiul de promisiuni electorale.

În cadrul luărilor de cuvânt, au fost apreciate vizitele la Hetiur ale noului primar al Sighișoarei, Ovidiu Mălăncrăvean, și interesul acestuia pentru proiectele aflate în derulare în localitate, fapt dătător de speranțe pentru toată suflarea satului.

Lasă un comentariu