Dascăli mureşeni - MIRCEA A. GHEORGHE

Distribuie pe:

S-a născut în ziua de 20 august 1941, în satul Pietriş, comuna Deda, fiind al doilea copil al ţăranilor Artimon şi Maria, familie cu 5 copii. Şcoala primară a absolvit-o în satul natal, având ca învăţătoare pe preoteasa Olimpia Arghir. Clasele gimnaziale le-a urmat în satul Deda, având ca preofesor de istorie pe Ioan Faliboga. Între anii 1955-1959, urmează cursurile liceului din Reghin, având ca diriginte pe profesorul Siller David. În anul 1956 rămâne orfan de tată şi este sprijinit material de Leon Mircea, distinsul director al bibliotecii din oraşul Reghin timp de 30 de ani.

În noiembrie 1961 este numit învăţător suplinitor în satul Habic din comuna Beica de Jos, iar de la 1 septembrie 1963 este profesor suplinitor în satul Idicel Pădure. Tot atunci devine student la cursurile fără frecvenţă la Institutul Pedagogic din oraşul Târgu-Mureş, la Facultatea de Istorie-Filologie. În anul 1974 a absolvit Facultatea de Istorie-Filologie, secţia istorie a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. A avut lucrarea de licenţă ,,Monografia etnografică a comunei Deda", având ca îndrumător ştiinţific pe profesorul Valeriu Butură.

În anul 1970 obţine definitivatul în învăţământ, iar în anul 1975 promovează examenul de gradul II, ca profesor de istorie. Din anul 1981 obţine gradul I cu lucrarea ,,Monografia istorico-etnografică a comunei Crăieşti", conducător ştiinţific fiind actualul academician Nicolae Edroiu, iar preşedintele comisiei a fost prof. univ. dr. Liviu Maior.

La data de 1 septembrie 1967 este numit director al şcolii din localitatea Milăşel, comuna Crăieşti. De la 1 septembrie 1975 este numit director-coordonator al şcolilor din comuna Crăieşti, funcţie din care se pensionează la data de 31 august 2004.

În anul 1966 se căsătoreşte cu Aurelia Făgăraş din oraşul Reghin, având împreună cinci copii: Lucian Ioan, inginer, Adela Mircea, profesoară, în prezent Stareţa Mănăstirii Rimetea, judeţul Alba, George inginer, Mircea Laria-Laura, învăţătoare, şi Ovidiu-Artimon, profesor.

Profesorul Gheorghe Mircea, în calitate de director s-a preocupat cu dezvoltarea bazei materiale a şcolilor unde a profesat. Şi-a iubit elevii ca pe proprii lui copii. În cei peste 43 de ani de carieră didactică s-a integrat în viaţa comunităţilor locale, a fost deputat şi consilier local, a fost activ pe linie cultural-artistică. A fost preşedintele Comisiei metodice a diriginţilor din comuna Crăieşti.

În anul 2015, a publicat împreună cu preotul Sorin Ciprian Bogdan lucrarea ,,Milăşel-file monografice", şi în prezent lucrează la ,,Monografia satului Crăieşti".

Lasă un comentariu