„CUGETĂRI FILOCALICE"

Distribuie pe:

„Hristos este judecătorul viilor și al morților și răsplătitorul faptelor fiecăruia.

De vrei, creștine, să-ți stăpânești sufletul și trupul, renunță mai înainte de toate la păcatele pe care le faci.

Unește-ți puterile sufletului cu virtuțile (faptele bune) și le vei despărți cu siguranță de toată pornirea patimilor (faptelor rele).

Strunește toate pornirile poftelor rele cu înfrânarea, iar pe ale iuțimii, cu dragostea duhovnicească.

Sfântul TALASIE LIBIANUL și AFRICANUL

„FILOCALIA" vol. IV, pag. 8

***

„LINIȘTEA și RUGĂCIUNEA sunt cele mai mari arme ale faptelor bune, căci acestea curățind mintea o fac luminată și clarvăzătoare.

CONȘTIINȚA ESTE UN ÎNVĂȚĂTOR SINCER. Cine ascultă de ea, petrece în această viață fără greșeală. Ea numai pe aceia nu-i judecă care au ajuns la culmea virtuților (faptelor bune), sau a păcatului.

ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU ESTE BUNĂTATE ȘI ÎNȚELEPCIUNE. Cine le dobândește pe acestea, viețuiește în ceruri.

OM NENOROCIT este acela care prețuiește prea mult faptele trupului decât pe cele ale sufletului și lumea mai mult decât Dumnezeu".

Ibidem, pag. 9

***

„SUFLETUL SE ÎNTĂREȘTE PRIN DRAGOSTE ȘI ÎNFRÂNARE; IAR MINTEA, PRIN RUGĂCIUNE CURATĂ ȘI VEDERE DUHOVNICEASCĂ A FAPTELOR BUNE.

Inima bună poartă gândurile bune. Căci precum este comoara ei, așa sunt și gândurile ei. Păzește-ți gândurile și fugi de păcat, ca nu cumva, întunecându-se mintea, să vezi unele în locul altora.

PĂCATELE STAU ALĂTURI DE FAPTELE BUNE, ȘI DE ACEEA CEI RĂI IAU FAPTELE BUNE DREPT PĂCATE".

Ibidem, pag. 9-10

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „PRIVEGHEAȚI ȘI VĂ RUGAȚI, CĂ NU ȘTIȚI NICI ZIUA, NICI CEASUL..." și „CERUL ȘI PĂMÂNTUL VOR TRECE, DAR CUVINTELE MELE NU VOR TRECE".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu