Un pic mai cald decât acum o sută de ani!

Distribuie pe:

Statele membre ale UE au hotărât ca minim 20% din bugetul de aproape 1.000 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 să fie alocat proiectelor și acțiunilor cu relevanță climatică, suma fiind de trei ori mai mare comparativ cu alocările UE din perioada 2007-2013, conform unui studiu elaborat de experții din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

Un capitol semnificativ este dedicat analizei schimbărilor climatice la nivelul Regiunii Centru (formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), respectiv evoluția în ultimii 15 ani a doi parametri climatici esențiali - temperatura medie anuală și cantitatea anuală de precipitații, comparativ cu media multianuală a acelorași parametri în perioada 1901-2000.

În urma analizelor efectuate privind valorile temperaturii medii a aerului, realizate la stațiile meteorologice din Sibiu și Târgu-Mureș, s-a constatat că la nivelul regiunii noastre au avut loc importante schimbări în regimul climatic. Potrivit datelor multianuale ale perioadei 1901-2000, media înregistrată la cele două stații a fost de 8,7 grade Celsius. Față de această valoare, temperaturile anuale au înregistrat o creștere sensibilă, mediile anilor 2001-2014 ajungând la o valoare mai mare cu 0,9 grade Celsius la stația din Sibiu și cu 1 grad Celsius la stația din Târgu-Mureș.

În ce privește mediile pluviometrice anuale, acestea nu înregistrează diferențe semnificative față de perioada de referință 1901-2000, dar s-au constatat modificări importante ale distribuției frecvenței precipitațiilor căzute - fie deficite în anumite intervale, fie cantități mai mari de precipitații în perioade scurte de timp.

Abordarea integrată a combaterii schimbărilor climatice și adaptarea la efectele acestora constituie prioritățile Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru - 2014-2020, precizează specialiștii. Se are în vedere, în principal, reducerea emisiilor de carbon, sens în care, prin aderarea la „Convenția Primarilor", 21 de comunități urbane și rurale din cele cinci județe ale Regiunii de Dezvoltare Centru s-au angajat să reducă emisiile de CO2 cu cel puțin 40% până în anul 2030.

Municipiul Târgu-Mureș a aderat la Convenția Primarilor, asumându-și, printre altele, reducerea emisiilor de CO2 din zona orașului cu 20%, sens în care a fost elaborată, în 2011, Strategia Energetică a Municipiului Târgu-Mureș pentru perioada 2012-2025, document integrat în Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED).

 

Lasă un comentariu