Scapă aleșii locali de incompatibilitate?!

Distribuie pe:

Camera Deputaților (for decizional) a modificat, în ședința de miercuri, 5 octombrie 2016, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în sensul eliminării unor incompatibilități pentru aleșii locali.

Astfel, în cazul primarilor, viceprimarilor, președinților sau vicepreședinților consiliilor județene este eliminată incompatibilitatea generată de deținerea calităților respective simultan cu calitatea de reprezentant în adunările generale ale acționarilor la societățile comerciale.

Totodată, este eliminată incompatibilitatea generată de deținerea funcției în administrația publică, simultan cu calitatea de reprezentant al unității administrativ-teritoriale, în adunările generale ale societăților comerciale de interes local, pe de o parte, și cu calitatea de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăți comerciale de interes național, pe de altă parte.

În cazul consilierilor locali, este eliminată incompatibilitatea generată de deținerea, simultan, a calității de reprezentant în adunarea generală a acționarilor la regiile autonome și societățile comerciale de interes județean ori înființate sau aflate sub autoritatea consiliului județean sau cu calitatea de reprezentant în adunarea generală a acționarilor la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

În cazul consilierilor județeni, este eliminată incompatibilitatea generată de deținerea, simultan, a calității de reprezentant în adunarea generală a acționarilor la regiile autonome și societățile comerciale de interes local ori înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local sau cu calitatea de reprezentant în adunarea generală a acționarilor la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Însă, Agenția Națională de Integritate (ANI) atrage atenția că, prin eliminarea situațiilor de incompatibilitate menționate, ar putea fi afectate 347 de cazuri, această inițiativă legislativă creând premise pentru „generarea unor conflicte de interese și, evident, presupune eludarea principiilor care guvernează prevenirea conflictului de interese în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, principii instituite imperativ de lege. Propunerea legislativă are ca efect eliminarea unora dintre cele mai întâlnite situații de incompatibilitate pentru aleșii locali". 

Lasă un comentariu