Magicianul Nicușan sau arta focului

Distribuie pe:

Fără îndoială că toate categoriile de frumusețe au un izvor comun și se revarsă asupra noastră pentru a ne încânta și bucura sufletul, ochii, auzul și trăirea spirituală sau carnală. De la marii gânditori ai umanității și până în pragul zilei de ieri frumosul și frumusețea a fost și va rămâne, dincolo de considerente spirituale sau filozofice, o compensare a pierderii divinului din ființa noastră o dată cu alungarea din Rai. Nu sunt cuvinte pretențioase, dacă ne raportăm la o adevărată „invazie" de urât și urâciuni în viața de zi cu zi, iar descoperirea unor frumuseți trebuie trâmbițate.

Cele ce urmează sunt modul perfect de a face cunoscute lucruri cu totul și cu totul speciale. Mai precis lucrările de artă ale artistului și maestrului sticlar Grigore Nicușan, cu rădăcini în Vălenii de Pogăceaua, încântă privirile celor ce-și rezervă plăcerea de a trece pragul expoziției din Cetatea Medievală a Târgu-Mureșului. Este o desfășurare de forme și culori impresionante, care beneficiază și de un spațiu generos, în salonul în care se vor oficia căsătoriile, dar și de o atmosferă cu iz de istorie neconsumată.

Aici se impune o completare la ceea ce s-a realizat în „Cetate" și la gestul lăudabil de a pune în valoare incinta și bastioanele renovate și restaurate cu pricepere și gust. Dincolo de aprecierile și felicitările turiștilor și vizitatorilor de ocazie, se impune și un cuvânt de mulțumire pentru toți truditorii anonimi, în frunte cu Mircea Mureșan.

Revenind la minunata expoziție de artă a sticlei și a focului, nu se poate să nu te impresioneze gingășia, delicatețea și minunăția operelor lui Nicușan. Daca meșterii sticlari de la Murano au adus artă preschimbării nisipului în lumină, iar Emil Galle a desăvârșit-o, făuritorii de vitralii au răspândit culorile în spațiile tăcute ale marilor edificii, artistul nostru sticlar le-a contopit pe toate.

În operele prezentate, ce impropriu li s-ar spune vaze pentru flori sau de decor, palatouri de fructe sau frapiere, platane sau multiple obiecte de uz personal sau gospodăresc, se regăsesc îngemănate frânturi de măiestrie și talent. Sunt adevărate opere de artă! Artă în cel mai înalt sens al cuvântului.

Te fascinează nu doar bogăția de forme și culori, ci și modul cum acestea primesc și reflectă lumina, de la un alb ireal până la o culoare de purpură magnifică ce îmbogățea veșmintele imperiale. Ai senzația că asiști la un spectacol regizat cu discreție de lumină ce invadează vasta încăperea. Este greu de descris în cuvinte și în amănunt tot ceea ce se întâmplă acolo pentru că în fiecare moment al zilei este un alt spectacol, un alt mod al luminii de a se pune în valoare pe sine, dând un plus de magie lucrărilor de artă.

Cu atât mai salutară este revenirea în forță a artistului Grigore Nicușan cu cât arta sticlăriei, în general, pierde nu doar teren ci și oameni. Arta sticlăriei este cea mai grea, și dificilă formă și mod de exprimare, dar atinge cote greu de definit. Este o artă a focului, a materiei incandescente care, după ce irupe în lavă fierbinte, pietrifică lumina.

Cuvintele de mai sus se vor doar un îndemn la acest spectacol incredibil oferit de expoziția artistului Grigore Nicușan din centrul Cetății Medievale Târgu- Mureș, deschisă recent pentru iubitorii de frumusețe și frumos, dar a cărei venisare oficială se va face în cadrul Festivalului vinului și meșteșugurilor tradiționale.

Lasă un comentariu