Modificări privind încadrarea în grad de handicap

Un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin HG nr. 430/2008, se află, până la 6 decembrie 2016, în dezbatere publică, pe site-ul oficial al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).

Potrivit proiectului de act normativ, persoanele care vor solicita reevaluarea vor putea depune cererile-tip de evaluare complexă cu 60 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap, și nu doar cu 30 zile așa cum era prevăzut până acum. În acest fel, se asigură o perioadă de timp suficientă pentru a exista continuitate în acordarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În plus, având în vedere volumul de activitate al comisiei superioare (circa 1.300 de contestații pe lună), termenul de soluționare este prelungit de la 45 la 60 zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul de evidență al Comisiei Superioare.

Totodată, se propune modificarea modelului certificatului de încadrare în grad și tip de handicap, astfel încât acesta să corespundă cu prevederile Legii nr. 448/2006 și cu cel al deciziei emise de Comisia superioară, precum și pentru a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal (cod diagnostic și tip handicap), fiind stabilite și măsuri tranzitorii pentru valabilitatea certificatelor emise până la data intrării în vigoare a noii hotărâri de Guvern.

Lasă un comentariu