Cu cât cresc salariile și pensile de la 1 ianuarie. Cum se acordă vouchere, zile libere și ce posturi se taie

Distribuie pe:

Pensiile se majorează cu 13,8% de la 1 ianuarie 2024, iar salariile de bază ale personalului plătit din fonduri publice vor crește cu 5% de la aceeași dată, excepție făcând personalul din învățământ, care va beneficia de o majorare de 20% în două tranșe, potrivit proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, publicat miercuri.

Totodată, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător, cu anumite excepții prevăzute de lege.

Pe de altă parte, anul viitor vor primi vouchere de vacanță și indemnizație de hrană numai funcționarii publici cu un venit sub nivelul unui plafon de 8.000 lei net/lunar. Valoarea voucherului de vacanță crește de la 1.450 lei/an la 1.600 lei/an pentru a nu fi afectați funcționarii de introducerea CASS de 10% la voucherele de vacanță.

Sporul de condiții vătămătoare (sporul de antenă) a fost stabilit la 15% din salariul de bază, dar nu mai mult de 1.500 lei brut/lună pentru toate domeniile de activitate din sectorul bugetar.

Proiectul de act normativ prevede, de asemenea, desființarea posturilor vacante, diminuarea ponderii funcțiilor publice de conducere în totalul funcțiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8% și limitarea funcțiilor de conducere la maximum 10% pentru celelalte categorii de personal bugetar.

De asemenea, pentru constituirea unui serviciu este nevoie de minimum 10 posturi de execuție, pentru o direcție sunt necesare minimum 20 posturi de execuție, iar pentru constituirea unei direcții generale, minimum 35 de posturi de execuție.

Funcțiile de demnitate publică de secretar de stat, consilier de stat/subsecretar de stat/vicepreședinte și a funcțiilor de demnitate publică asimilate acestora ar trebui să se reducă cu cel puțin 25%.

Indemnizația pentru activitatea de liber profesionist, cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, drepturi pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român sunt menținute la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023 la fel ca și rentele viagere prevăzute în Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Pentru anul viitor, pentru deficitul bugetar a fost stabilită o limită de 5% din PIB, iar pentru cheltuielile de personal, un plafon de 8,5% din PIB, în timp ce pentru anul 2025, pentru soldul bugetar a fost stabilită o limită de -4,7% din PIB, iar pentru cheltuielile de personal, un plafon de 8% din PIB. (Agerpres)

Lasă un comentariu