Tarifele la salubrizare, contestate la Prefectură

Distribuie pe:

Noile tarife la salubritate adoptate de Consiliul Municipal Târgu-Mureş au fost contestate la Prefectură de ec. Ionela Ciotlăuş, fost consilier local, aceasta considerând că actul administrativ încalcă drepturile târgumureşenilor de a beneficia de servicii publice de calitate, de sănătate, de taxe şi tarife la un nivel legal stabilit şi coroborat cu gradul de suportabilitate a populaţiei.

Ionela Ciotlăuş precizează, într-un comunicat de presă, că a atenţionat Prefectura Mureş că sunt nelegale: nepunerea în aplicare a sentinţei nr.84/04.02.2016 rămasă definitivă în luna septembrie 2016; faptul că ajustarea este incertă deoarece se referă la costurile de transport la depozitul din Odorheiul Secuiesc, deşi deşeurile încă se depozitează la Cristeşti şi Sighişoara; ajustarea este nejustificată, deoarece în expunerea de motive la punctul b. se ţine cont de Planul Multianual de evoluţie a tarifelor prognozate de ADI Ecolect în 2010, or acest plan nu poate fi aplicat, deoarece proiectul de management integrat al deşeurilor nu a fost finalizat; fişele de fundamentare nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordinul ANRSC prin Ordinul 109/2007 precum şi prevederile Legii nr.101/2006 art. 26 şi art.27 şi Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 52008 art. 10 pct. 4,5,6, art.12 pct. 9 şi art.16 alin. 2; lipsa fişei de fundamentare privind tariful deşeurilor stradale care se majorează de aproape 20 de ori".

Doamna Ionela Ciotlăuş mai anunţă că, în cazul în care acest proiect de hotărâre va fi validat, va începe din nou procedura de atacare în contencios administrativ, solicitând nu doar anularea proiectului, ci şi imputarea administrativă şi despăgubiri financiare faţă de toţi locuitorii municipiului, retroactiv pentru cele două perioade în care aceştia vor plăti aceste tarife.

Lasă un comentariu