CARTEA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ, ÎN ACTUALITATE

Fondul de carte al Bibliotecii Județene Mureș s-a îmbogățit recent cu titluri reprezentative ale Editurii AGIR (Asociația Generală a Inginerilor din România), care oferă cu probitate, inginerilor și altor specialiști, studenților, dar și publicului larg, lucrări tehnico-științifice de mare actualitate.

Absența cărților tehnico-științifice, în mod regretabil, din puținele librării existente, este de notorietate. Tinerii de astăzi, dacă nu sunt orientați spre editurile de specialitate tehnică, se pot confrunta cu riscul ca nici să nu știe că ele au existat/există. Tehnologia nouă costă peste tot în lume și prea puțini au interesul să o facă cunoscută, iar în cazul în care o fac, prin faptul că însușită poate fi producătoare de profit și altora, i se solicită prețul aferent mai mult on-line. Și obținerea unor locuri de muncă dorite, de perspectivă (future jobs), e condiționată de parcurgerea unor studii serioase, găsibile doar în bibliografiile de specialitate.

Abordarea unui smart (inteligent) city, al viitorului, prin îmbunătățirea eficienței energetice, protecția mediului înconjurător, orientează orașul, în mod implicit, ca promotor și al științelor tehnice.

Profesia de inginer are o veche tradiție în România. Primul Corp Tehnic a fost înființat la 15 iunie 1894. Primele încercări de organizare a asociațiilor inginerești sunt consemnate în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când s-a înființat „Societatea de Ingineri și Arhitecți" (1876) și au apărut publicațiile Inginerul (1873) și apoi Jurnalul Politehnic. Cea dintâi societate durabilă a inginerilor, „Societatea Politehnică", a fost constituită în anul 1881, la 6 decembrie, în prezența regelui Carol I, cu ocazia inaugurării primei căi ferate Buzău-Marășești, proiectată și realizată în întregime de ingineri români.

La 27 mai 1918, în anul Marii Uniri, a fost înființată la Iași, Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR). Reapărută pe scena societății civile românești în anul 1990, este o organizație profesională neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică, deschisă, care reprezintă România în FEANI (European Federation of National Engineering Associations), federație de ingineri profesioniști, care reunește asociațiile naționale de ingineri din 32 de țări europene. Federația, care reprezintă interesele a peste 3,5 milioane de ingineri profesioniști din Europa, are sediul la Bruxelles.

Emblematică este cartea Editurii AGIR intitulată Sub cupola Academiei Române: Discursuri de recepție ale inginerilor. Conține nu numai documente istorice, ci și expresii ale respectului față de cultivarea limbii române. În prefață, Mihai Mihăiță, președintele Asociației, subliniază: „Aceste modele sunt necesare generației prezente pentru a putea depăși situația grea din societatea actuală. Ele se constituie în stimulente pentru cultivarea intensivă a științelor, fără de care nu se pot rezolva nevoile economice atât de hotărâtoare în viața națiunii. Valoarea pedagogică, pilda savanților prin simpla lor existență, plină de jertfe dezinteresate și închinate creației, reprezintă o forță morală care atrage, totdeauna, noi valori. Prezentând faptele lor științifice, cu gândul la aspirațiile spirituale și creatoare ale poporului, contribuim la formarea generațiilor de ingineri potrivit timpurilor pe care le trăim".

John Polkinghome, fizician englez contemporan și preot, mărturisea că „raționalitatea minunată a Științei nu este decât o parte desfășurată a inteligenței lui Dumnezeu". Și, pentru a fi în pas și nu în impas temporal, „oricare ar fi... progresul tehnicii, ...lumea are nevoie de oameni cu viață curată care să-i atragă pe alții la Hristos... de o teologie în slujba vieții reale a omului de azi" - afirma recent IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Studiul Calitatea sistemelor și serviciilor de e-learning, de prof. dr. ing. Doina Banciu și dr. ec. Alexandru Balog, ne întărește convingerea că învățământul tradițional nu își va pierde niciodată prerogativa dialogului direct dintre profesor și cursanți, prin care se creează un cadru optim pentru modelarea personalității, menținerea mai pregnantă a spiritului de competiție, dar și a suportului psihologic reciproc. Însă, într-o societate în care lipsa timpului este din plin resimțită de majoritatea persoanelor, Internetul oferă noi oportunități de instruire... E-learning este un mijloc ideal prin care se pot livra conținuturi educționale oriunde în lume și oricând, necondiționat geografic sau temporal.

Confruntarea carte vs. digital pare o farsă, inovatoare în dileme. Cartea a supraviețuit fonografului și ziarului, iar ascultatul nu a înlocuit cititul. Paradoxal, tocmai Bill Gates a achiziționat Codex Leicester, cunoscuta lucrare științifică a lui Leonardo da Vinci, aceasta ajungând cea mai scumpă carte cumpărată vreodată. Doar păstrarea unui echilibru între tradițional și virtual, între cartea tipărită și informația digitală, va asigura o calitate cu adevărat responsabilă, întru folos.

Titlurile actuale: Vocația tehnică a poporului român: Priorități și realizări remarcabile, Monografia informaticii din România, Excelența organizațională în companiile românești, Piața de energie electrică: crearea, funcționarea și dezvoltarea pieței de energie electrică în România, Calitatea energiei electrice: contribuții, rezultate, perspective, Partea electrică a centralelor electrice, Surse regenerabile de energie electrică în sistemul electroenergetic, Gestiunea energiei termice în industrie, Energii nepoluante regenerabile și neconvenționale, Soluții energetice eficiente de răcire și încălzire, Amenajări hidroenergetice, Obținerea hidrogenului, Dicționar Explicativ pentru Știință și Tehnologie Român: Autovehicule rutiere (englez/francez/german/rus), Procese ale motoarelor cu ardere internă actuale, Aerul și apa, alizee, cicloane, Gulf Stream, tsunami și multe alte curiozități naturale, Cercetări geologice, prospecțiuni și explorări pe teritoriul României, Punerea în valoare a pădurilor României, Tehnici moderne de irigare a culturilor agricole, Analiza senzorială a produselor agroalimentare, Oenologie: inovări și noutăți, Design în natură, Elemente de inginerie de produs, Inovare și competititivitate în sectorul pielărie, Politici europene pentru produse și relevanța lor pentru sectorul de încălțăminte, Resursa umană în sprijinul îmbunătățirii adaptabilității organizațiilor, într-un mediu în continuă schimbare și altele multe se identifică în catalogul public on-line al Bibliotecii Județene Mureș - căutare - numele editurii: AGIR și se pot împrumuta de la Secția de Carte Tehnico-Științifică.

În contextul în care se desfășoară școala altfel, se pot accesa motoare de căutare „altfel despre școală", lectura cărților tehnico-științifice de actualitate pentru cei interesați fiind o sursă de energie regenerabilă, primenitoare spiritual și material, într-o lume în derivă, atât de „poluată" și tot mai scumpă.

Lasă un comentariu