Asociația Națională Cultul Eroilor raportează la ceas aniversar!(„Neamul este etern prin Cultul Eroilor" - Nicolae Iorga )

La 16 noiembrie 2016, la Palatul Cercului Militar din București, a avut loc adunarea festivă, organizată de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria", prilejuită de aniversarea celor 25 de ani de când un Comitet de inițiativă, format din general-locotenent (r) Stelian Popescu, fost comandant al Armatei a 4-a de la Cluj, în calitate de președinte, colonel Petre Stoica, în calitate de prim-vicepreședinte (în prezent general de brigadă în retragere și președinte de onoare al ANCERM) și alți 6 ofițeri superiori cu grad de colonel din Ministerul Apărării Naționale, toți fiind considerați membri fondatori, au luat decizia de a înființa Comitetul Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor, care a primit personalitate juridică prin Hotărârea nr. 664, din 19 noiembrie 1991, a Judecătoriei Sectorului 1 București, care a preluat obiectivele și activitățile fostului Așezământ Național „Regina Maria" pentru Cultul Eroilor. Pe tot teritoriul țării

s-au înființat comitete județene, municipale, orășenești, comunale și sătești. Filiala județeană ,,General Ștefan Gușă" Mureș a fost reprezentată de domnul Adrian Șimon, prim-vicepreședinte în Biroul Executiv Județean.

Scurt istoric

După încheierea războiului pentru întregire statală și eliberare națională (1916-1919), pe întregul teritoriu al României se aflau înhumați ostași români și străini, care căzuseră în luptele desfășurate. Conducerea statului român a emis Decretul-Lege nr. 715, din 14 ianuarie 1919, prin care s-au expropriat terenurile unde erau îngropați ostașii morți în războiul de întregire a neamului românesc, amenajându-se cimitire, mausolee și monumente ale eroilor.

În baza Decretului nr. 4106, din 12 septembrie 1919, statul român a adoptat măsura înființării „Societății Mormintelor Eroilor Căzuți în Război", cu statut de persoană juridică, având nobilele misiuni de a îngriji și păstra mormintele și operele comemorative de război, de a descoperi noi morminte ale ostașilor căzuți pentru patrie, de a aduce îmbunătățiri cimitirelor eroilor și de a organiza ceremoniale religioase și militare la mormintele eroilor. Comitetul „Societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război" a avut, ca președinte de onoare, pe Regina Maria, care s-a implicat cu toată energia sa în opera de cinstire a memoriei eroilor căzuți pe câmpurile de onoare, și, ca președinte executiv, pe Miron Cristea, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, din 1925.

„Societatea Mormintele Eroilor Căzuți în Război", care era condusă de Ministerul de Război și de Biserica Ortodoxă Română și-a desfășurat activitatea sub această denumire până la data de 31 mai 1927, când, în conformitate cu prevederile Legii asupra mormintelor de război din România, prin Decretul nr. 1699, și-a schimbat denumirea în Societatea „Cultul Eroilor", care a activat sub acest nume până în anul 1940.

În virtutea legilor adoptate, în perioada interbelică, Societatea „Cultul Eroilor" a adunat în cimitirele definitive ale eroilor, osemintele a 200.000 de ostași români și străini, care se aflau în morminte izolate sau în grupuri de morminte răzlețe. Prin acțiunile societății au fost repatriate din și în străinătate rămășițele a peste 1.500 de ostași. Pe baza convențiilor stabilite, au fost construite 106 cimitire militare definitive și 14 mausolee și s-au asimilat mormintele de război și cele ale ostașilor și civililor căzuți în timp de paceîn luptele pentru apărarea granițelor, a ordinii publice și a siguranței de stat.

La data de 27 iulie 1940 a fost adoptată Legea Regimului Mormintelor și Operelor Comemorative de Război. În baza acestei legi, Societatea „Cultul Eroilor" și-a schimbat denumirea, în anul 1940, la doi ani după decesul Reginei Maria, în Așezământul Național „Regina Maria" pentru Cultul Eroilor. Așezământul a desfășurat activități organizatorice și educative, sub conducerea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române și a Ministerului de Război, până la data de 29 mai 1948, când a fost desființat, prin Decretul nr. 48/1948, al Marii Adunări Naționale din Republica Populară Română. De la Majestatea Sa Regina Maria au rămas următoarele versuri nemuritoare: „Nu vărsați lacrimi pe mormântul eroilor,/ Ci mai curând slăviți-i prin cântece, / Așa, ca faima lor să rămână un ecou, / Prin legenda veacurilor!".

În perioada 1949-1975, activitatea de îngrijire a monumentelor și cimitirelor eroilor și de omagiere a eroilor s-a desfășurat de către Ministerul Apărării Naționale, administrațiile locale, cadrele didactice din școli și preoții din cadrul parohiilor bisericilor. Prin Decretul Consiliului de Stat, nr. 117, din 1975, cu privire la regimul operelor comemorative de război și al cimitirelor eroilor, eroii patriei au fost omagiați până în 1995, în fiecare an, la data de 9 mai, Ziua Independenței de Stat a României și Ziua Victoriei împotriva fascismului.

Cu prilejul celei de-a treia Conferințe Naționale a Comitetului Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor, în ziua de 28 noiembrie 1997, s-a hotărât schimbarea denumirii Comitetului Național în Asociația Națională „Cultul Eroilor". De asemenea, s-a hotărât reluarea tradiției interbelice, de editare a revistei „România Eroică", devenită organul de presă al Asociației Naționale „Cultul Eroilor".

La data de 20 octombrie 2004 s-a desfășurat cea de-a V-a Conferință Națională a Asociației Naționale „Cultul Eroilor", care a adoptat noul statut și a hotărât înființarea, la nivel central, a Consiliului Director Central și a Consiliilor Directoare la sectoarele Capitalei, la județe, municipii, orașe și comune. În anul 2009 prevederile statutului au fost revizuite, între altele stabilindu-se înființarea în municipii, orașe și comune a birourilor subfilialelor „Cultul Eroilor". Adunarea generală a Asociației Naționale Cultul Eroilor, din 20 martie 2011, a aprobat propunerea Biroului Executiv Central de a se adăuga, în titulatura A.N.C.E., numele „Regina Maria". Această propunere a fost avizată de Judecătoria Sectorului 1 București, în baza Hotărârii nr. 42.407/299/2011, transmisă și filialelor județene practic și pe această linie revenindu-se la tradiția făurită în perioada interbelică.

Prin Hotărârea Guvernului României, nr. 698, din 19 august 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 619, din 22 august 2014, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria" și filialele județene au primit statutul de „organizație de utilitate publică", care, în mod normal, ar trebui să beneficieze de un buget oricât de modic ar fi acesta, dar care ar constitui un suport financiar minimal de desfășurare a activităților menite să mențină nestinsă candela în memoria înaintașilor căzuți pentru libertatea, independenta și unitatea României.

Asociația „Cultul Eroilor", împreună cu reprezentații administrației de stat, cu cadrele militare active și în rezervă sau retragere, cu veteranii de război, cu cadrele didactice, cu preoții creștini și cu populația civilă, membrii asociației cinstesc, în fiecare an, memoria înaintașilor noștri. În colegii naționale, licee, grupuri școlare și școli gimnaziale, sarcinile Cercurilor „Cultul Eroilor" constau în participarea la îngrijirea monumentelor și a cimitirelor eroilor, la ceremonialele militare și religioase organizate la aceste monumente cu prilejul Zilei Eroilor și al altor sărbători naționale, precum și în organizarea și desfășurarea unor acțiuni de cunoaștere a eroismului străbunilor și bunicilor noștri în luptele desfășurate împotriva intervenționiștilor străini, pentru apărarea gliei strămoșești. Am remarcat, cu satisfacție, că astăzi mulți tineri îmbină preocupările actuale ale lor asociate cu tehnica modernă numită generația Facebook, cu respectul cuvenit înaintașilor, poate chiar din propriile familii astfel încât să declanșeze un întreg proces de transformări pozitive, pentru generațiile viitoare, contribuind din plin la formarea unui nou tip de personalitate umană.

Din inițiativa Biroului Executiv Județean al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria", filiala Mureș - ,,General Ștefan Gușă" s-au realizat, pentru 92 de localități, Cartea de Aur, iar începând din anul 2013, se editează revista „Mureșul Eroic". În paginile acestor lucrări se omagiază eroismul mureșenilor și al altor ostași, indiferent de etnie și confesiune religioasă, căzuți în luptele duse pentru apărarea ființei naționale a poporului român și integrității teritoriale a României. Știuți sau neștiuți, biruitori sau înfrânți, anonimi sau rămași în legendă, eroii căzuți la datorie au intrat în conștiința noastră la fel ca limba, tradițiile sau frumusețile plaiurilor românești. Ei s-au aruncat în brațele morții și continuă să trăiască printre noi.

Participând la ceremonialul religios și militar, sub acordurile „Imnului Eroilor", se cuvine să depunem florile recunoștinței și să aprindem lumânări la mormintele eroilor noștri, conducându-ne după pildele poetului Nichita Stănescu, din poezia „Nu-l uitați!": „Nu-l uitați pe cel căzut în război, / Nu-l uitați pe cel căzut în război, / Lăsați-i, din când în când, un loc liber la masă / Strigați-l din când în când pe nume,/ Ca și cum ar fi viu între noi, / Ca și cum el ar fi viu printre noi/ Ca și cum s-ar fi întors acasă. / Și-atunci el va surâde în lume."

La finalul întâlnirii, au fost acordate, diplome și medalii, ca o apreciere a eforturilor de a păstra vie recunoștința pentru jertfele acestui popor și, mai ales, s-a reiterat inițiativa de a sărbători centenarul Marii Uniri prin construirea unui Monument laic în capitala Marii Uniri, Alba Iulia, care să fie inaugurat la 1 Decembrie 2018 reprezentativ pentru ceea ce au luptat românii noștri atunci, și, mai ales, pentru ceea ce suntem astăzi, o Românie modernă, democrată, între națiunile lumii.

Lasă un comentariu