Târgu-Mureș, 8 - 9 decembrie - Literatură, discurs și dialog multicultural

Aula Magna a Universității „Petru Maior" (UPM) din Târgu-Mureș a găzduit, ieri, 8 decembrie, deschiderea festivă a Conferinței internaționale intitulate Literatură, discurs și dialog multicultural, ajunsă la cea de a patra ediție.

Manifestarea academică, inițiată, susținută și promovată de prof. univ. dr. Iulian Boldea, prorector - director CSUD, este organizată de Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în colaborare cu UPM și Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai" al Academiei Române, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Primăria municipiului Târgu-Mureș și Uniunea Scriitorilor din România.

Rostul literaturii într-o lume asediată de mesaje globalizante provocatoare și contradictorii, relevanța etică a comunicării mediatice, actualitatea și modalitățile de manifestare ale dialogului multicultural, relația dintre unicitate și alteritate, regândirea și reanalizarea unor aspecte ale societății contemporane din perspectiva comunicării, capacitatea de a face față „tăvălugului globalizării", importanța demersurilor vizând apărarea culturii naționale, relația dintre comunicare, multiculturalism și problematica interdisciplinarității sunt, în esență, temele abordate în cadrul conferinței, relevate în discursurile inaugurale, susținute de universitarii din cadrul UPM - prof. univ. dr. Iulian Boldea (domnia sa dând citire și mesajului transmis de rectorul UPM, prof. univ. dr. Călin Enăchescu), prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, președintele Senatului UPM și director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai" al Academiei Române, conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, decanul Facultății de Științe și Litere al UPM, și dr. Mariu Pașcan, vicepreședintele Comisiei de Cultură și Mass-media al Senatului României.

O comunicare susținută în plenul manifestării de către prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, având ca temă rolul elitelor transilvane românești în făurirea României Mari - subiect prohibit înainte de 1989 -, a marcat începutul seriei de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri, evenimente care vor fi organizate de UPM pe tot parcursul anilor 2017 și 2018.

La momentul festiv de ieri, din Aula Magna, au participat reprezentanți de marcă ai mediului academic și cultural mureșean - prof. univ. dr. Alexandru Cistelecan, scriitorii Lazăr Lădariu și Eugeniu Nistor - membri ai Uniunii Scriitorilor din România - profesori, istorici, alături de numeroși studenți.

În cadrul lucrărilor pe secțiuni, cercetători din România și din străinătate au susținut comunicări științifice din domenii precum literatură, lingvistică, comunicare, științe politice, relații publice, jurnalism, psihologie, sociologie, istorie, studiul mentalităților, științele educației și științe sociale.

Volumul conferinței - precizează prof. dr. Iulian Boldea, președintele comitetului de organizare - va fi trimis la Institutul American de Scientometrie Thomson- Reuters, urmând a fi indexat în catalogul Web of Science, cea mai importantă bază de date științifice internațională, manifestarea constituind un moment de referință al cercetării științifice din spațiul românesc și adăugând un plus de valoare cărții de identitate a prestigioasei universități târgumureșene.

 

Lasă un comentariu